Dokumentation: Sådan vil regeringen knække hjemløsekurven

Regeringen vil med sit nye hjemløseudspil nedbringe antallet af hjemløse borgere i Danmark ved at kombinere billige boligtilbud med en individuelt tilpasset boligstøtte. Målet er at sikre, at flere udsatte borgere ender i egen bolig frem for på lange herbergsophold. 

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Laura Bejder Jensen

Regeringen med social- og ældreminister Astrid Krag (S) i spidsen præsenterede mandag eftermiddag et udspil, som skal nedbringe antallet af hjemløse borgere i Danmark.

Med udspillet vil regeringen forsøge at undgå at udsatte borgere kommer på langvarige ophold på herberg og i stedet tilbydes billige almene boliger.

Centralt i udspillet står ønsket om at udbrede brugen af Housing First-tilgangen, hvor en kombination af et tilbud om en bolig og en individuelt tilpasset boligstøtte skal hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Flere billige boliger

I udspillet skriver regeringen, at den ønsker at tilvejebringe ekstra 2.900 flere boliger til under 3.500 kroner om måneden. Det skal muliggøres ved at:

 • Afsætte 100 millioner til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen til 3.500 kroner om måneden for op til 1.200 eksisterende almene boliger
 • Afsætte 680 millioner kroner til et engangstilskud, som nedsætter huslejen til 3.500 kroner om måneden for op til 1.700 nye almene boliger frem mod 2026
 • Indgå en aftale med kommunerne om en bedre udnyttelse af den kommunale anvisningsret til 500.000 almene familieboliger
 • Give kommunerne mere fleksible muligheder for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger. Det gøres blandt andet ved at udvide målgruppen, tillade længere tidshorisonter og inkludere flere boligtyper.

Housing First frem for lange ophold på midlertidige herberg

Tildeling af boliger med udgangspunkt i Housing First-tilgangen skal erstatte lange ophold på midlertidige herberg. Regeringen vil:

 • Omlægge refusionsordningen, sådan at den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til at støtte borgeren frem for at dække udgifter til lange ophold på herberger
 • Indføre en ny bostøtteparagraf i serviceloven, som skal understøtte brugen af Housing First-tilgangen
 • Krav om at kommunerne skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger

Udbredelse af Housing First-tilgangen

For at muliggøre udbredelse af Housing First-tilgangen på hjemløseområdet foreslår regeringen i udspillet en række tiltag.

 • Der skal etableres et nationalt partnerskab på hjemløseområdet. Stat, regioner, kommuner, NGO’er og boligorganisationer skal i et partnerskab følge udviklingen på hjemløseområdet, implementeringen af Housing First og målsætningen om, at der skal være færre hjemløse borgere i Danmark
 • Der oprettes en taskforce på hjemløseområdet, som skal tilbyde længerevarende analyse- og udviklingsforløb til kommunerne
 • Civilsamfundet skal understøttes gennem investering i organisationerne, så de kan bidrage til, at flere borgere får en bolig med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Unge hjemløse, omsorgscentre og grønlandske hjemløse

I udspillet lægges der op til en række særlige indsatser for unge og hjemløse borgere, der udskrives fra hospitalet. Derudover skal der samles viden om udsatte grønlændere.

 • Der afsættes midler til at udvikle støtte til unge mellem 17 og 25 år, som er i hjemløshed eller i risiko for at komme det
 • Der afsættes midler til at etablere omsorgspladser til mennesker, som udskrives fra hospitalerne, men stadig har behov for sundhedsfaglig og socialfaglig støtte efter indlæggelsen
 • Der foreslås en national undersøgelse af levevilkårene for socialt udsatte grønlændere og de tilbud, de modtager.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00