Politianmeldt EL-medlem nægter dokumentfalsk: Jeg var i min gode ret til at sende de breve

Jean Thierry har trukket sig midlertidigt fra sin post på Københavns Rådhus, efter han er blevet politianmeldt af boligselskabet FSB for dokumentfalsk. Den anklage benægter han.

Jean Thierry tager orlov fra Borgerrepræsentationen i kølvandet på anklager om dokumentfalsk. 
Jean Thierry tager orlov fra Borgerrepræsentationen i kølvandet på anklager om dokumentfalsk. Foto: Københavns Kommune
Søren Dahl

Enhedslistens Jean Thierry mener ikke, at han og to andre medlemmer af bestyrelsen i FSB har begået dokumentfalsk.

Det 50-årige medlem af Borgerrepræsentationen bekræfter ellers, at han som en del af en forhandlingsdelegation, der arbejdede for at bevare 42 rækkehuse i Tingbjerg, skrev til henholdsvis overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og sin egen partifælle, teknik- og miljøborgmester Line Barfod.

Men Jean Thierry fastholder, at de var i deres gode ret til at sende brevene.

Læs også

"Vi var forhandlingsdelegationen, og vi repræsenterede FSB i denne sag. Vi har skrevet under med vores egne navne, og der er intet falsk i det."

"Vi har jo ikke bestilt 100 kummefrysere på FSB’s regning eller noget. Vi har gjort kommunen opmærksom på, at FSB arbejdede for at bevare rækkehusene og kom med løsningsforslag til, hvordan det kunne ske," fortsætter han.

Som Altinget kunne fortælle tirsdag, skal sagen om muligt dokumentfalsk behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FSB den 20. november, hvor et flertal har stillet mistillidsvotum til Jean Thierry og to øvrige medlemmer af FSB’s bestyrelse.

Det er ren Hviderusland, hvor kun den ene part i konflikten bliver hørt

Jean Thierry (EL), medlem af Borgerrepræsentationen (orlov)

Blev advaret

Af materiale udsendt i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde fremgår det, at Jean Thierry var involveret i en sag, hvor han og den øvrige bestyrelse arbejdede for at bevare en gruppe rækkehuse i Tingbjerg.

Efter flere fejlslagne forhandlinger mellem FSB, Københavns Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte han og to andre medlemmer af FSB’s bestyrelse en række breve på FSB’s brevpapir til de to borgmestre.

I dokumenterne kan man dog læse, at Jean Thierry flere gange havde fået at vide af FSB’s administration, at han ville gå ud over forhandlingsdelegationens beføjelser, hvis han sendte brevene til de to borgmestre på vegne af boligselskabet.

Jean Thierry medgiver, at han blev kontaktet af FSB’s administration, der rådgav ham imod at sende det ene brev.

Men han mener ikke, at han var forpligtet til at rette sig efter administrationens vurdering:

"Administrationen i FSB har mange politiske holdninger og meninger, og det er jo også en del af problematikken."

"En af forhandlingsdelegationens opgaver er netop at forhandle med kommunen om rækkehusene. Her ligger det fuldstændig inden for vores mandat at sende de breve, vi føler, det er nødvendigt at sende. Det var aftalen, og ellers havde jeg jo aldrig sagt ja til at sidde med som forhandler," tilføjer han.

Læs FSB's svar på Jean Thierrys kritik

I et mailsvar til Altinget svarer FSB's formand på de kritikpunkter, som Jean Thierry retter af boligselskabet i forbindelse med sagen om påstået dokumentfalsk. 

Du kan læse svaret herunder. 


Jean Thierry medgiver, at han har sendt de omtalte breve til teknik- og miljøborgmester Line Barfod og overborgmester Sophie Hæstorp. Han mener dog, at dette lå indenfor forhandlingsdelegationens mandat, og at administrationen i FSB ikke har myndighed til at diktere, hvad medlemmer af en forhandlingsdelegation kan foretage sig på vegne af FSB.


Hvordan ser FSB på dette? 
  
I FSB er vi underlagt beboerdemokratiets regler, og det skal vi respektere. I den sammenhæng har FSB’s administration til opgave at optræde som rådgivere for os beboervalgte i de sager, som må opstå. 
I denne sag har FSB’s administration udelukkende rådgivet forhandlingsdelegationen til ikke at sende brevene og henvist til at afklare afsendelsen af brevene med fsb’s forretningsudvalg eller organisationsbestyrelsen, der skulle holde møde få dage senere.  
  
På baggrund af den information skrev et medlem af forhandlingsdelegationen til FSB’s forretningsudvalg den 11. september og anmodede forretningsudvalget om godkendelse til at sende brevene - hertil svarede forretningsudvalget, at man ville drøfte spørgsmålet og indholdet med forhandlingsdelegationen på et i forvejen kalendersat møde mellem forhandlingsdelegationen og forretningsudvalget den 15. september.

Til mødet fremlagde forretningsudvalget den holdning, at vi ikke mente, at forhandlingsdelegationen havde mandat til at sende brevene afsted, og at forretningsudvalget ville bringe spørgsmålet op til diskussion og beslutning i organisationsbestyrelsen den 18. september. Derfor kan det godt undre mig, at Jean Thierry mener, at deres forhandlingsdelegation havde mandat til at sende brevene, da de jo netop anmoder om godkendelse hos forretningsudvalget.  
  
Det kan ligeledes undre mig, at forhandlingsdelegationen på det førnævnte møde fredag den 15. september ikke oplyste os om, at brevene allerede var afsendt dagen før, nemlig den 14. september, og at vi først skulle finde ud af, at brevene var afsendt, mens organisationsbestyrelsen diskuterede, hvorvidt delegationen skulle have lov til at sende brevene. Vel at mærke 4 dage efter at brevene var blevet sendt.  
  
Så med udgangspunkt i det forløb samt i den juridiske vurdering, som advokatfirmaet Poul Schmidt har leveret, mener et flertal i FSB’s organisationsbestyrelse, at de tre medlemmer bevidst og aktivt har overtrådt deres mandat.  
  
Der er med udgangspunkt i den juridiske vurdering ligeledes indgivet en politianmeldelse for dokumentfalsk, og indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde (repræsentantskabet er FSB’s øverste myndighed). Det er et flertal i bestyrelsen, der har stillet mistillid til de tre bestyrelsesmedlemmer, og det er den administrerende direktør i forening med mig som formand, der har indgivet en politianmeldelse. 

Jean Thierry mener, at sagen om politianmeldelsen og det efterfølgende mistillidsvotum er opstået, fordi FSB's ledelse ønsker at dække over, at boligorganisationen har arbejdet for at få revet de 42 rækkehuse i Tingbjerg ned i strid med repræsentantskabets beslutning.  
 
Hvordan ser FSB på dette? Er dette korrekt?  
 
Det er ikke korrekt. Det her er en meget konkret sag, der alene handler om mistillid til de tre bestyrelsesmedlemmers varetagelse af deres politiske hverv.  
  
Og det er ikke korrekt, at der er arbejdet for at rive de 42 rækkehuse ned. Tværtimod har alle i bestyrelsen arbejdet loyalt for at bevare de 42 rækkehuse i Tingbjerg - præcist som repræsentantskabet (FSB’s øverste myndighed) har besluttet.

I den forbindelse nedsatte vi først en forhandlingsdelegation, der mødtes med både social- og boligministeriet, og derefter overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren. Desværre fik vi allerede på det tidspunkt et nej til vores forslåede ændringer i udviklingsplanen for Tingbjerg. En ændring af udviklingsplanen er nødvendig, hvis rækkehusene skal bevares.

Herefter nedsatte vi endnu en forhandlingsdelegation, der skulle undersøge og udforme nye forslag for at kunne bevare rækkehusene.

Deres mandat indeholdt imidlertid ikke retten til at indgå bindende aftaler med nogle parter om sagen uden om organisationsbestyrelsen og skitserede derudover, at Forretningsudvalget, såfremt de vurderer, at de nævnte mandater eller forpligtelser for Forhandlingsdelegationen bliver overtrådt, skal søge en afklaring af mandat og tvist med organisationsbestyrelsen, hvilket i dette tilfælde blev gjort af forretningsudvalget til organisationsbestyrelsesmødet den 18. september.  
  
Dertil kommer så, at de tre medlemmer af organisationsbestyrelsen sender deres breve på FSB’s brevpapir, og har underskrevet det på vegne af FSB's organisationsbestyrelse.  

Jean Thierry kritiserer, at han og de øvrige politianmeldte bestyrelsesmedlemmer ikke er blevet hørt i forbindelse med advokatvurderingen fra Kammeradvokaten/Poul Schmith.  

Hvordan ser FSB på denne påstand? Og er det korrekt, at de tre bestyrelsesmedlemmer ikke er blevet hørt?  
  
Advokatfirmaet Poul Schmidt har afgivet sin juridiske vurdering på baggrund af skriftligt materiale i form af godkendte referater fra FSB’s repræsentantskab og fra organisationsbestyrelsen inklusive det omtalte forhandlingsmandat foruden de omtalte breve samt interne mailkorrespondance. Der er ikke i forbindelse med den juridiske vurdering foretaget interviews af nogle medlemmer af bestyrelsen, forretningsudvalget eller ansatte i FSB’s administration. 

Men du anfægter ikke, at administrationen har advaret dig?

"Nej. Vi sendte brevene. De skriver, at de ikke mener, at vi kan sende brevene. Det er fint. Vi mener noget andet.

Der står videre, at i ikke oplyser repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, administrationen eller bestyrelsen om, at vi sender brevene. Hvorfor gør I ikke det?

"Jamen det er heller ikke rigtigt. Vi har gjort dem opmærksomme på, at vi ville sende brevene," siger Jean Thierry. 

Kritiserer advokatvurdering

I kølvandet på, at Jean Thierry og de øvrige bestyrelsesmedlemmer sendte brevene, har FSB fået udarbejdet en vurdering af sagen hos Advokatfirmaet Poul Schmith, også kendt som Kammeradvokaten.

Kammeradvokaten skriver i sin vurdering af sagen, at brevene er en "bevidst overskridelse af forhandlingsdelegationens mandat samt en uberettiget repræsentation af FSB for omverdenen".

Og derfor kan de ifølge Kammeradvokatens vurdering have "overtrådt straffelovens § 171 om dokumentfalsk", står der.

Men ifølge Jean Thierry er hverken han eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer blevet hørt i forbindelse med advokatundersøgelsen:

"De har ikke inddraget os overhovedet, og de har viderebragt en masse oplysninger fra administrationen, som er faktuelt forkerte. Det er ren Hviderusland, hvor kun den ene part i konflikten bliver hørt," siger han.

FSB's formand, Mads Malik Knudsen, skriver i et mailsvar til Altinget:

"Der er ikke i forbindelse med den juridiske vurdering foretaget interviews af nogle medlemmer af bestyrelsen, forretningsudvalget eller ansatte i FSB’s administration."

Jeg tror også, der kan være et element af, at nogen gerne vil hævne sig

Jean Thierry (EL), medlem af Borgerrepræsentationen (orlov)

Et element af hævn

Ifølge Jean Thierry skyldes politianmeldelsen og det efterfølgende mistillidsvotum, at han og den øvrige forhandlingsdelegation arbejdede for hårdt for at finde en løsning, så rækkehusene i Tingbjerg kunne bevares.

"Flertallet i bestyrelsen ønsker at fjerne opmærksomheden fra, at de meget gerne vil rive 42 handicapegnede familierækkehuse ned, selvom det er vedtaget i repræsentantskabet, at organisationen skal arbejde for at bevare dem."

"Derfor prøver de at underminere os totalt og få os stemt ud af bestyrelsen med alle tænkelige måder og midler. Det er meget mærkeligt og meget vildt," siger han og fortsætter:

"Jeg tror også, der kan være et element af, at nogen gerne vil hævne sig fra gamle sager, hvor de blev stemt ud, og siden er blevet valgt ind igen."

Men du fastholder, at du og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var i jeres gode ret til at sende brevene?

"Ja, ja. Det var vores betingelse for overhovedet at fortsætte som forhandlingsdelegation. Vi havde nok ikke sagt ja til det, hvis vi vidste, at der ville ske dette."

Når man læser materialet til repræsentantskabsmødet og vurderingen fra Kammeradvokaten, så kan man jo få indtrykket af, at du har gjort noget, som du ikke havde mandat til, selvom du blev advaret imod det. Er det ikke korrekt?

"Men advokaten og administrationen har jo ikke spurgt os. Vi bliver ikke behandlet efter menneskerettighederne. Det er jo hverken et beboerdemokrati eller et demokratisk land værdigt."

FSB's formand kalder Jean Thierrys påstand om et hævnmotiv for "det pure opspind".

"Den mistillid, et flertal i bestyrelsen nu har bedt repræsentantskabet tage stilling til, er stillet på baggrund af, at de tre medlemmer af bestyrelsen bevidst har misligholdt deres tillidshverv og derudover muligvis har begået dokumentfalsk," skriver han. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jean Thierry

Medlem af Borgerrepræsentationen (EL), København, medlem af repræsentantskabet, BL – Danmarks Almene Boliger
cand.polit.

Mads Malik Knudsen

Formand, fsb, politisk konsulent, Bøns Vilkår
stud.cand.pæd. (Aarhus Uni.), BSc i uddannelsesvidenskab (Aarhus Uni. 2021)

0:000:00