Vicedirektør til økonomi, IT og øvrige stabsfunktioner i en af Danmarks største ejendomsvirksomheder

Vores vicedirektør har efter mange år i Bygningsstyrelsen fået nyt job som ejendomsdirektør. Vi bruger anledningen til at justere organisationen og søger derfor ny vicedirektør til økonomi, IT og øvrige stabsfunktioner.


Bygningsstyrelsen består af to ejendomsvirksomheder og én driftsvirksomhed og er med en samlet årlig omsætning i størrelsesordenen 5,5 mia. kr. en af Danmarks største ejendomsvirksomheder. Det stiller store krav til styring, risk management, compliance og transparens omkring vores økonomi, udøvelse af god ledelse og til betjening af det politiske niveau samt håndtering af presse og omverden i øvrigt.

Det høje aktivitetsniveau inden for byggeri, udlejning og asset management samt facility management udgør samtidigt et enormt potentiale for at strukturere, indsamle og analysere data og dermed skabe indsigter, der kan skabe afgørende værdi i den strategiske forretningsudvikling, i kunderelationer og i den grønne omstilling. Alt sammen med stærk systemunderstøttelse og automatiserede processer.

Bygningsstyrelsen beskæftiger ca. 350 medarbejdere fordelt på vores to lokaliteter i henholdsvis København og Skanderborg og har ambitioner om fortsat at være en moderne, attraktiv arbejdsplads, som samtidig er showcase for vores kunder.    

Om jobbet

Som ny vicedirektør får du ansvaret for Center for Økonomi og IT samt for Stab.

Center for Økonomi og IT består af ca. 50 medarbejdere med kompetencer inden for økonomistyring og –opfølgning, bevilling og budgettering, controlling, revision, aktstykker, regnskab, analyse, IT-drift, systemudvikling og -ejerskab, informationsmodel, data governance og business intelligence. Center for Økonomi og IT ledes af to centerchefer, som du vil få i direkte reference.  

Stab består af ca. 23 medarbejdere fordelt på tre teams: Direktionssekretariatet, HR samt Presse og Kommunikation. Stab ledes af en centerledelse bestående af en HR-chef, en presse- og kommunikationschef og en sekretariatschef, som du vil få i direkte reference.

Du vil indgå i den samlede direktion, som i høj grad har fokus på samarbejde på tværs og fælles ambitioner for styrelsen. Direktionen består ud over dig af to øvrige vicedirektører med særligt ansvar for henholdsvis Center for Byggeri og Center for Facility Management, samt styrelsesdirektøren, der ud over det overordnede ansvar for styrelsen har direktionsansvaret for Center for Udlejning og Asset Management. Du referer til styrelsesdirektøren.

Bygningsstyrelsen er en del af Transportministeriet. Som vicedirektør med ansvar for de tværgående funktioner spiller du en nøglerolle i betjeningen af og samarbejdet med ministeriets departement og Finansministeriet og på tværs i forhold til vores øvrige væsentlige samarbejdspartnere i bl.a. Økonomistyrelsen, Statens Administration, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Rigsrevisionen samt private systemleverandører.

På de indre linjer bliver du en væsentlig drivkraft i sammen med dine meget erfarne centerchefer og på tværs af styrelsen at udvikle ambitiøse visioner og sikker implementering inden for bl.a. data- og digitalisering, transparent økonomistyring, sikker drift og effektive processer, porteføljestyring af strategiske udviklingsprojekter, moderne attraktiv arbejdsplads, god ledelse samt høj kvalitet i den politiske betjening samt presse og kommunikation. 

Dine kvalifikationer

Vi lægger først og fremmest vægt på, at du er en dygtig topleder. Rollen kræver således særligt kompetencer inden for:

  • Ledelse af ledere

  • Strategisk ledelse og forandringsledelse 

  • Samarbejde og interessenthåndtering

  • Effektfuld og tydelig kommunikation

  • Politisk tæft og stærk situationsfornemmelse

  • Det statslige område, eller andre politisk styrede organisationer

  • Udvikling af ambitiøse visioner og sikker implementering

Som grundlæggende forudsætning har du endvidere en høj personlig integritet, og du kan bidrage positivt til at udleve Bygningsstyrelsens ledelsesværdier om tillid, helhedssyn, ambition og ordentlighed.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau, fx inden for det samfundsvidenskabelige område, men vi er også åbne for andre uddannelsesmæssige retninger. Det vigtigste er, at du har en høj kapacitet for at navigere sikkert i komplicerede problemstillinger i en verden, hvor skriftlighed og den praktiske verden spiller tæt sammen.

Vi ser også meget gerne, at du har suppleret din uddannelse med relevant efteruddannelse inden for ledelse og for de nogle af faglige områder, som du bliver ansvarlig for.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og indplaceres i løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Vi forestiller os en bruttoløn på 1,2 – 1,4 mio. kr. årligt.

Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser. Dit arbejdssted vil være på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København V.

I Bygningsstyrelsen arbejder vi aktivitetsbaseret. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen. Du kan læse mere om det HER.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Rasmus Brandt Lassen på tlf. 2677 1812.

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest den 23. maj 2024. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job/. Stillingen kan også søges via knappen “Søg dette job” her på siden. Vi holder 1. runde af samtaler i perioden fra den 30. maj til 4. juni, og kandidater til 2. runde skal være indstillet på at gennemføre testforløb med person- og logikanalyse gennem Statens Center for Rekrutteringstest.

Vi forventer at afslutte rekrutteringsprocessen inden udgangen af juni 2024 med henblik på tiltrædelse pr. 1. august 2024.

Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er en ejendomsvirksomhed og bygherre for staten og universiteterne. Vi har ansvar for at levere attraktive, bæredygtige og veldrevne arbejdspladser, så vores kunder – universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen – kan koncentrere sig om kerneopgaverne. Vil du læse mere om, hvem vi er og hvad vi gør, kan du gøre det HER og du kan ligeledes læse om vores medarbejderes karrierehistorier HER.

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00