Louise Brown
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang en kommune med henblik på ny bebyggelse kan disponere over et udeareal, som i forvejen indgår i et eksisterende bostedsbyggeri?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Boligudvalget, Spørgsmål 79

Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang en kommune med henblik på ny bebyggelse kan disponere over et udeareal, som i forvejen indgår i et eksisterende bostedsbyggeri, som kommunen står som udlejer af – og med nye anvendelser og aktiviteter, som ikke primært har noget med bostedet at gøre?

Svar fra mandag den 13. maj 2024

Forholdet mellem en lejer og en udlejer, herunder om lejers brug af udearealer og udlejers mulighed for at disponere over disse, vil bero på den konkrete aftale parterne imellem.

Jeg kan dog oplyse, at en ejer som udgangspunkt har ret til at bebygge dennes grund, så længe byggeretten ikke overskrides. Byggeretten er retten til at opføre bygninger på en grund, såfremt bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal samt højde og afstandskrav overholdes.

En kommune kan i en lokalplan, en byplansvedtægt eller en reguleringsplan fastsætte andre regler om byggeretten for det pågældende område. Hvis kommunen har fastsat sådanne regler, går disse bestemmelser forud for de generelle regler.

Reglerne om byggeretten finder anvendelse på ethvert byggeri – også kommunalt byggeri.

0:000:00