Regioner får kritik for at bryde central rettighed for børn og unge i psykiatrien: Nu vil de have den ændret

Regionerne erkender efter hård kritik, at det ikke er realistisk at overholde udredningsretten i børne- og ungdomspsykiatrien på 30 dage. Den nuværende rettighed passer bedre til behandling af hofter end psykiske lidelser og bør gentænkes, lyder det. Psykiatere bakker op.

Børn og unge har ifølge loven ret til at blive udredt i børne- og ungdomspsykiatrien senest 30 dage, efter de er blevet henvist. Den ret overholdes ikke i 71 procent af tilfældene, lyder det fra Rigsrevisionen.
Børn og unge har ifølge loven ret til at blive udredt i børne- og ungdomspsykiatrien senest 30 dage, efter de er blevet henvist. Den ret overholdes ikke i 71 procent af tilfældene, lyder det fra Rigsrevisionen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Simon LesselAndreas Wind

Det er ikke realistisk at overholde børn og unges ret til psykiatrisk udredning indenfor 30 dage, og derfor bør den ændres. 

Sådan lyder det fra regionerne, som mandag fik skarp kritik af Statsrevisorerne for den lange ventetid i børne- og ungepsykiatrien.

Der er ganske enkelt ikke kapacitet nok, lyder det. 

“Hvis man fra regeringen og Folketingets side tænker, at udrednings- og behandlingsretten er et signal til familien om, at de kan være sikre på at få et svar på, hvad der giver mistrivsel hos deres barn inden for 30 dage, så kan vi ikke leve op til det. Derfor er det også en falsk forhåbning at give familierne,” siger formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner, Jacob Klærke (SF). 

Det væsentlige for os er, at rettighederne er reelle

Jacob Klærke (SF)
Formand for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner

Som svar på kritikken fra Rigsrevisionen bør udredningsretten i stedet gentænkes. 

Men Jacob Klærke vil ikke give et konkret bud på, om den skal udvides til at være på eksempelvis 60 dage eller længere tid.

Faktisk vil han helt væk fra diskussionen om, hvorvidt rettigheden skal være defineret ud fra et bestemt antal dage. 

“Hvis man skal se på en ny ramme for udrednings- og behandlingsretten, så handler vores fokus ikke om antallet af dage, men mere om hvordan man laver en rettighed, der afspejler familiernes forløb igennem børne- og ungdomspsykiatrien og også inkluderer, hvad der skal ske før og efter,” siger han. 

Man kan ikke behandle psyken som en hofte 

Børn og unge har ifølge loven ret til at blive udredt i børne- og ungdomspsykiatrien senest 30 dage, efter de er blevet henvist. Den ret overholdes ikke i 71 procent af tilfældene, konkluder Rigsrevisionen. 

Fra 2019-2022 drejer det sig om mere end 27.000 børn og unge. 

I år 2022 tog det i gennemsnit 115 dage at udrede et barn. 

Kan retten ikke overholdes, skal de enten have en udredningsplan eller informeres om, at de har ret til at blive udredt i det private, hvis overskridelsen skyldes mangel på kapacitet.  

Læs også

Det overholdes heller ikke i størstedelen af tilfældene: I mere end halvdelen af tilfældene har børnene ikke fået en udredningsplan, og i 63 procent af tilfældene blev de ikke oplyst om deres ret til at blive udredt i det private.

Det fik samlet set Statsrevisorerne til at udtale skarp kritik af regionerne.

Men i stedet for at diskutere, hvor mange dage udredningsretten fremover bør være, vil regionerne hellere diskutere, hvordan man skruer udredningsretten sammen, så den passer til psykiatrien.

For der er forskel på at operere en hofte og behandle en psykiatrisk lidelse, og forskellene mellem det somatiske og psykiatrien bør ændringerne af en ny udredningsret også afspejle, påpeger Jacob Klærke.

Ofte går man nemlig i gang med en behandlingsindsats i psykiatrien, før man har den endelige diagnose på plads. 

Det her var helt sikkert meget velmenende tænkt fra politisk hold, men konsekvenserne af det, har været helt groteske

Nina Tejs Jørring
Forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

“Hvordan skal en udrednings- og behandlingsgaranti fungere i sådan et speciale,” spørger han og påpeger, at gentænkningen af udretningsretten bør indrettes efter det. 

Derefter vil det så være op til Folketinget at fastsætte nye tidsrammer for, hvornår borgerne kan forvente at få hjælp, mener han.

"Det væsentlige for os er, at rettighederne er reelle, og at den måde, vi opgør det på og forløbene er, også afspejler også den oplevelse, familierne har igennem systemet,” siger Jacob Klærke.

Hvordan undgår man, at fleksibiliteten ikke bare bliver noget, I gør for at slippe for kritik næste gang?

“Vi er jo heller ikke interesseret i, at man fjerner en udretnings- og behandlingsret, eller sætter tiden voldsomt op og tænker, at problemet så er løst. Det er egentlig ikke der, vi fokuserer. Vi har et ønske om at kunne behandle børnene og de unge meget, meget hurtigere, end vi kan i dag, og give en bedre kvalitet i udredning og behandling.”

Psykiatere: Vi måler på det forkerte 

Forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Nina Tejs Jørring, er enig i, at den nuværende udredningsret er forkert skruet sammen. 

“Den lineære tankegang, hvor man kommer ind, får en diagnose, bliver behandlet og sendes ud igen, passer sikkert ganske fint for mange fysiske sygdomme, men den passer ikke for nogen i psykiatrien,” siger hun. 

Psykiaterne vil ofte i gang med behandlingen med det samme – og som et led i udredningen. Diagnosen kan ofte skifte undervejs, og behandling og udredning er flettet mere sammen, påpeger Nina Tejs Jørring. 

Patienterne har en række rettigheder på papiret men en hel anden virkelighed

Mette Abildgaard (K)
Formand for Folketingets Statsrevisorer

Psykiatere har før råbt op om, at det politiske mål om at skulle udrede børn og unge inden for 30 dage ikke giver fagligt mening, og fører til forkerte beslutninger og behandlinger. 

På Christiansborg har man dog holdt fast i udredningsretten.

Ifølge Nina Tejs Jørring vidner det om, at man har et for forsimplet syn på det her område.

"Det hele er meget mere komplekst og problemet er nok, at det ikke er så let at putte ind i et simpelt excelark. Det her var helt sikkert meget velmenende tænkt fra politisk hold, men konsekvenserne af det, har været helt groteske,” siger hun.

Giver det overhovedet mening med patientgarantier så?

”Hvis vi lader være med at måle på, hvornår diagnosen bliver stillet, men i stedet måler på, om vi går i gang med at hjælpe dem, og om de faktisk har fået det bedre, inden vi afslutter dem, så ja, så giver det mening,” siger hun og fortsætter: 

Læs også

“Så ville man kunne give børn deres familier i Danmark en behandling, der svarede til lige så gode patientrettigheder, som man har i somatikken”

Også i regeringen er der en erkendelse af, at udredningsretten bør ændres. 

Det gjorde indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) klart efter mandagens beretning fra Statsrevisorerne.

"Jeg har nedsat et bredt rådgivende udvalg, som skal undersøge, hvordan patientrettighederne kan tilpasses, så de bedre understøtter gode patientforløb og passer ind i den faktiske virkelighed, hvor udredning og behandling ofte foregår parallelt," lød det fra ministeren. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Isøe Klærke

Regionsrådsmedlem (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg. 1. reservelæge, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.
læge, cand.med. (Aarhus Uni. 2015)

Nina Tejs Jørring

Forperson, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri (2007), cand.med. (Københavns Uni. 1989)

0:000:00