Vælgerne: Lad planloven være i fred

MÅLING: Knap halvdelen af vælgerne siger nej til at ændre planloven, viser ny meningsmåling. Det er et resultat af skræmmekampagner, mener Venstre. DN håber, politikerne vil lytte til vælgerne.

Mere byggeri nær kysten er en dårlig idé, svarer danskerne. 
Mere byggeri nær kysten er en dårlig idé, svarer danskerne. Foto: Colourbox
Emma Qvirin Holst

Det er en dårlig idé at ændre planloven, så der bliver bedre mulighed for at bygge nær kysten.

Det mener danskerne ifølge en ny meningsmåling, som Norstat har lavet for Altinget. Her svarer 48 procent, at det er en dårlig idé, mens 30 procent svarer, at det er en god idé. 22 procent svarer ved ikke (se faktaboksen for mere information om målingen).

Målingen kommer i kølvandet på, at den nye regering i sit regeringsgrundlag har varslet en liberalisering af planloven for at skabe vækst i landdistrikterne. Ændringen skal give mulighed for byggeprojekter i det åbne land og kystnære områder, lyder det.

Men der altså ikke en synderlig opbakning hos vælgerne.

Det er vores klare opfattelse, at danskerne ikke ønsker mere byggeri langs vores kyster.

Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

For nylig gav erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) i et interview med Altinget udtryk for, at ønsket om stram styring gennem planloven er udtryk for københavneri. Ser man på målingens undertal, kan man da også konstatere, at det er i Region Hovedstaden, at modstanden imod en ændring af planloven er størst. Her er 59 procent imod og kun 22 procent for.

Det hører imidlertid også med til historien, at der bestemt ikke kun er modstand i hovedstaden. Det er således kun i Region Nordjylland, hvor flest vælgere gerne ser ændringer af planloven. Her er 34 procent imod, mens 44 procent er for.

I forhold til politisk tilhørsforhold kan de fleste partier konstatere, at deres vælgere er imod at ændre planloven. Kun vælgere fra Liberal Alliance og Venstre bakker op (se nedenfor, hvordan vælgernes holdning fordeler sig efter politisk tilhørsforhold).

(Artiklen fortsætter under figuren) 


Kilde: Meningsmålingen er foretaget på Norstats internetpanel for Altinget blandt 1000 svarpersoner fra et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år. Data er vægtede efter Altingets seneste gennemsnit af meningsmålinger, så de også er politisk repræsentative. Svarene er indsamlet i perioden 21 .- 24. august 2015. Se mere data om målingen her. 

V: Skræmmekampagne
På trods af, at danskerne vender tommelfingeren ned, er Venstre ikke bekymret over resultatet. Erhvervsordfører Torsten Schack Petersen (V) peger på, at der kører hårde skræmmekampagner fra de grønne organisationers side om konsekvenserne af regeringens planlovsændringer. Han mener, at der er skabt et falskt billede af, at man vil bygge betonhoteller i vandkanten.

”Med de kampagner kan jeg godt forstå, at nogen undrer sig. Men man er altså nødt til at vente på vores udspil, hvor jeg tror, at mange rygter og skræmmebilleder vil blive manet til jorden,” siger Torsten Schack Pedersen.

Han hæfter sig i stedet ved de 30 procent, der bakker op om en ændring, frem for de 48 procent, der er imod.

”Jeg er da glad for, at rigtig mange mener, der er brug for at lempe. Det er jo nok i høj grad folk, der er tæt på udfordringerne,” siger Torsten Schack Pedersen.

S: Ikke overraskende
Hos Socialdemokraterne erklærer man sig ikke overrasket over, at danskerne er skeptiske:

”Noget af det, danskerne sætter meget pris på, er, at vi kan færdes frit langs vores kyster. Det er noget ret unikt for Danmark, og det mener jeg også, at vi skal passe på,” siger Kirsten Brosbøl, der er erhvervsordfører for Socialdemokraterne og tidligere miljøminister.

Hun er dog klar til at indgå i forhandlinger om planloven med regeringen, men hun lægger ikke lægger skjul på, at der er områder, hvor de ikke er enige.

”Det, Venstre præsenterede i deres landdistriktudspil i foråret, var meget vidtgående i forhold til kysterne. Der vil vi nok tage en mere skeptisk tilgang til det fra vores side,” siger Kirsten Brosbøl.

DN: Lyt til danskerne
Danmarks Naturfredningsforening er hårdnakket modstander af at lempe planloven. Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen er da også glad for, at flest danskere er imod at ændre planloven. Det er også det billede, hun selv har, lyder det:

”Det er vores klare opfattelse, at danskerne ikke ønsker mere byggeri langs vores kyster,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun appellerer til, at politikerne lytter til befolkningen.

”Hvis der først åbnes op for byggeri, så bliver det et kapløb om, hvem der først kan få lov til at bygge. Og når der først er bebygget, så får vi det ikke tilbage igen,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Dokumentation

Fakta om målingen

Sådan har vi spurgt
For at styrke landdistrikterne vil regeringen ændre i planloven, så kommunerne får flere muligheder for at bygge nær kysten. Hvad mener du om forslaget?

Se data fra målingen her.

Meningsmålingen er foretaget på Norstats internetpanel for Altinget blandt 1000 svarpersoner fra et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år. Data er vægtede efter Altingets seneste gennemsnit af meningsmålinger, så de også er politisk repræsentative. Svarene er indsamlet i perioden 21. august til 24. august 2015.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ella Maria Bisschop-Larsen

Fhv. præsident, Danmarks Naturfredningsforening
cand.scient. i biologi (Københavns Uni. 1978)

Kirsten Brosbøl

Bestyrelsesformand, Danmarks Klimaskovfond, direktør og stifter, 2030beyond, medlem, 2030-panelet, forperson, Det Politiske Akademi
master i freds- og konfliktstudier (Sussex Uni. 2003), cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2005)

Torsten Schack Pedersen

MF (V)
HH (Nordvestjysk Handelsgymnasium 1995), cand.polit. (Københavns Uni. 2004)

0:000:00