Lise Bech
 svarer 
Lars Aagaard Møller

Vil ministeren redegøre for, hvordan den usikre forsyningssikkerhed vil påvirke værdien af boliger med gasfyr både nu og i fremtiden?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget, Spørgsmål 283

Kan ministeren give en uddybende redegørelse for, hvordan den usikre forsyningssikkerhed vil påvirke værdien af boliger med gasfyr både nu og i fremtiden?

Svar fra tirsdag den 5. marts 2024

Der lægges til grund, at der spørges til forsyningssikkerheden af ledningsgas i Danmark. Gasforsyningssikkerheden er for nuværende ikke udfordret, og der forventes ikke forsyningsmangel i indeværende fyrringssæson. Selv i tilfælde af forsyningsmangel er husholdninger såkaldt beskyttede gaskunder. Det medfører, at der i en potentiel mangelsituation, hvor der ikke er tilstrækkelig gas til at dække hele det danske gasforbrug, vil den tilgængelige ledningsgas blive prioriteret til beskyttede gaskunder, herunder bl.a. husholdninger.

Gaspriserne har gennem de seneste par år været meget svingende. Gaspriserne er nu markant lavere end prisniveauet fra 2022, og er nu tilbage til niveauet fra første del af 2021. Der er fortsat usikkerheder på gasmarkederne, og energipriserne forventes generelt at kunne være svingende i fremtiden. Idet energipriserne er svære at forudsige, vil det ligeledes være svært at forudsige effekten af svingende priser på boligpriserne i fremtiden, dog kan den større usikkerhed vedr. den fremtidige pris på nogle varmeformer betyde noget for valget af bolig.

Da spørgsmålet vedrører værdien af boliger med gasfyr, har jeg forelagt spørgsmålet for Skatteministeriet, som oplyser følgende om betydningen af boligers varmekilder for den offentlige ejendomsvurdering:

»Når Vurderingsstyrelsen vurderer en ejendom, tages der højde for, hvilken varmekilde boligen benytter. I ejendomsvurderingen indgår således data fra Bygnings- og Boligregistret om bl.a. den registrerede varmekilde for ejendommen.

I det nye ejendomsvurderingssystem er standardopvarmningen fjernvarme. I de nye 2020-vurderinger for ejerboliger medfører andre opvarmningsformer en nedjustering af kvadratmeterprisen for ejerboligen i forhold til fjernvarme.

Flydende brændsel (i praksis oliefyr) medfører den største nedjustering af alle opvarmningsformer. Hvis en ejerbolig har oliefyr som opvarmningsform, vil der ske en nedjustering på op mod 19 pct. Hvis ejerboligen i stedet har f.eks. naturgas som opvarmningsform, er nedjusteringen på op mod 6 pct.

Størrelsen på nedjusteringerne for en opvarmningsform i 2020-vurderingerne er statistisk fastlagt ud fra tilgængelige data om sammenhængen mellem salgspriser og opvarmningsformer på vurderingsterminen pr. 1. januar 2020. Justeringerne vil derfor kunne ændre sig i de kommende ejendomsvurderinger for en bolig, hvis f.eks. boliger med naturgas som opvarmningsform sælges til lavere priser efter 1. januar 2020.«

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00