Pelle Dragsted
 svarer 
Jeppe Bruus

Vil ministeren redegøre for beskatningsreglerne for opvarmede pools?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Skatteudvalget, Spørgsmål 345

Vil ministeren redegøre for beskatningsreglerne for opvarmede pools? Der ønskes en gennemgang af samtlige skatter og afgifter, der betales efter de nuværende regler, og hvad det nuværende provenu og den nuværende klimaeffekt skønnes til ved disse skatter og afgifter. Ministeren bedes desuden redegøre for andre landes eventuelle beskatnings­ modeller af swimming pools.

Svar fra torsdag den 21. marts 2024

Der kan anvendes forskellige opvarmningsformer til opvarmning af vandet i en swimmingpool, som fx elektricitet, solenergi, jordvarme eller en brændeovn.

Elektricitet anvendt til opvarmning af swimmingpools beskattes efter de almindelige regler i elafgiftslovens § 6. Det medfører, at der for opvarmning af swimmingpools i ferielejligheder til eget brug, sommerhuse og helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 0,8 øre pr. kWh af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh. For forbrug af elektricitet til opvarmning af swimmingpools i øvrigt betales 76,1 øre pr. kWh i 2024.

Elektricitet, som er fremstillet på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af fx solenergi, er afgiftsfritaget, hvis det direkte forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom, når anlægget er placeret i forbindelse med udlejningsejendommen, og den udlejede ejendom udlejes af elproducenten. Det gælder også i forhold til elektricitet der forbruges til opvarmning af swimmingpools.

Der betales endvidere afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet efter vandafgiftsloven.

Skatteministeriet kan ikke give konkrete tal for provenuer af afgifter på elektricitet og vand anvendt til forbrug af opvarmede swimmingpools. Dette skyldes, at Skatteministeriet ikke har data over forbruget af opvarmede swimmingpools.

Beskatningen af elektricitet anvendt til opvarmning af swimmingpools begrænser forbruget af opvarmede swimmingpools i forhold til en situation, hvor elafgiften ikke var gældende. Betydningen heraf for Danmarks C02-udledning er umiddelbart ikke nævneværdig. VE-andelen i det danske elforbrug skønnes i Klimastatus og -fremskrivning 2023 at overstige 100 pct. i 2030, hvilket er udtryk for et overskud af VE-baseret elproduktion i det danske elsystem ift. elforbruget, og andelen af fossile brændsler i dansk elproduktion skønnes samtidig reduceres til 0,1 pct. i 2030. Omstillingen til grøn elproduktion understøttes bl.a. af, at klimabelastning ved elproduktion vil være beskattet via C02-afgift, j Aftale om Grøn skattereform for industri mv.

Skatteministeriet har ikke kendskab til andre landes eventuelle beskatningsmodeller af swimmingpools.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00