Nick Zimmermann
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Vil ministeren kommentere, om ministeren vil gøre det muligt for kommunerne at pålægge boligforeninger at øge deres opsparingssatser

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 758

Vil ministeren kommentere, om ministeren vil gøre det muligt for kommunerne at pålægge boligforeninger at øge deres opsparingssatser, så man undgår situationer som i Randers Kommune, hvor boligforeninger ikke har tilstrækkelige midler tilgængelige til dækning af større renoveringsprojekter såsom udskiftning af tage?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til artiklen ”Klaes er frustreret over sin udlejers manglende vilje til at spare op til renoveringer: Regningen kommer jo uanset hvad” på amtsavisen.dk/randers den 19. marts 2024.

Svar fra onsdag den 10. april 2024

En kommune kan som tilsynsmyndighed meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor, jf. almenboligloven § 165. En tilsynskommune kan således efter gældende regler stille krav om at øge niveauet for en boligafdelings henlæggelser til vedligeholdelse, hvis den vurderer, at der er nødvendigt.

Det kommunale tilsyn med almene boligafdelingers vedligeholdelse og henlæggelser udøves primært gennem det årligt tilbagevendende styringsdialogmøde med boligorganisationen, hvortil der udarbejdes en styringsrapport, der bl.a. indeholder oplysninger om hver boligafdelings vedligeholdelsesstand samt årlige og samlede henlæggelser til vedligeholdelse sammenholdt med et benchmark.

0:000:00