Mette Thiesen
 svarer 
Nicolai Wammen

Finder ministeren det tilfredsstillende, at større statslige projekter i 38 pct. af tilfældene er blevet fordyret?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 904

Finder ministeren det tilfredsstillende, at større statslige projekter i 38 pct. af tilfældene er blevet fordyret, samt at projekterne i 57 pct. af tilfældene ikke har overholdt tidsplanen, og hvilke initiativer påtænker ministeren at foretage sig på denne baggrund?
Skriftlig begrundelse:
Der henvises til ministerens svar på FIU Alm. del – spørgsmål 46.

Svar fra mandag den 13. maj 2024

Det er den enkelte minister, der er ansvarlig for igangsættelsen, opfølgningen og driften af de statslige it-, bygge- og anlægsprojekter inden for det pågældende ressortområde, hvorfor ansvaret for budget, fremdrift og ibrugtagning påhviler den enkelte minister.

Statslige it-, bygge- og anlægsprojekter er ofte store, komplekse projekter. Der kan forekomme fordyrelser, forsinkelser samt ændringer i projektets indhold, som også illustreret i besvarelsen af Finansudvalgets spørgsmål nr. 46 (Alm. del) af 22. marts 2024.

Projekterne, som indgår i besvarelsen, dækker over en meget bred vifte af projekter, som har forskellige formål og kompleksitet. Forsinkelser og fordyrelser kan tilsvarende skyldes mange forskelligartede faktorer. Der er i besvarelsen ikke indhentet uddybende forklaringer på, hvad de konkrete forsinkelser og fordyrelser kan henføres til. For uddybende spørgsmål til de enkelte projekter, herunder tidsplan og økonomi, henvises til de relevante ministre.

Det bemærkes i den forbindelse, at en række af projekterne og eventuelle væsentlige ændringer i projekterne, herunder pris, omfang eller tidsplan, løbende har været forelagt Folketingets Finansudvalg ved aktstykker i tråd med de gældende forelæggelsesregler.

Det er selvsagt ambitionen, at det enkelte projekt står færdigt til tiden og inden for de afsatte økonomiske rammer. Regeringen vurderer derfor løbende, om de tværgående retningslinjer på dette og øvrige områder er tilstrækkelige med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig styring. Senest har Finansministeriet i 2023 offentliggjort en Budgetredegørelse for udgiftspolitisk styring af it-området i staten. Der pågår et analysearbejde som opfølgning på budgetredegørelsen, hvor der ses på en række konkrete tiltag målrettet den statslige it-styring

0:000:00