Her er dagens civile arrangementer på Folkemødet

OVERBLIK: Interesserer du dig for civilsamfundets rammer og vilkår? Her er en oversigt over dagens civile arrangementer på Folkemødet.

Kan samskabelse bringe politikerne tættere på danskerne?
Hvordan styrkes dialogen mellem borgere og politikere om udvikling af ny politik?

Tilliden til politikerne styrtdykker i disse år, og nogle af grundene hertil kan være faldet i medlemskab til de politiske partier og kommunesammenlægninger, der gør afstanden til lokale folkevalgte politikere større. Samskabelse baner vejen for dialog mellem politikere og borgerne om udvikling af ny politik og løsninger på de problemstillinger, der optager dem, men hvordan kan samskabelse tilrettelægges, så det både understøtter politikernes politiske lederskab, og borgernes behov for at påvirke og bidrage til den politiske proces?

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 17. juni, 09:00 - 10:00

Læs mere om arrangementet her.

Socialøkonomisk Virksomhed i Virkeligheden
Hvilke forskelle gør det at etablere sig som almindelig virksomhed eller Socialøkonomisk Virksomhed? Debatten vil blandt andet tage udgangspunkt i, hvilke forskelle det gør at etablere sig som socialøkonomisk virksomhed i forhold til økonomi, image, personale/ansættelsesvilkår, drift med mere – og i relation til fordele, ulemper og udviklingsmuligheder. De forskellige debattører vil blive udfordret på spørgsmålet: Hvad er deres visioner i forhold til det rummelige arbejdsmarked? Og hvad er deres rolle og ansvar?

Hvor: J17 Ligeværdsteltet - Kæmpestranden
Hvornår: 17. juni, 10:30 - 11:00

Læs mere om arrangementet her.

Unge i samskabelse for realiseringen af FNs Verdensmål
Med baggrund i UNLEASH - Global Talent inviterer KPH til en session, hvor vi sætter nøgleaktører i stævne og faciliterer en samtale om, hvordan Danmark kan gå sammen om at realisere FNs verdensmål. Hvorfor og hvordan skal vi forholde os til FNs verdensmål? Hvordan kan vi arbejde frem imod realiseringen af disse, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan kan særligt unge ingeniører, designere, arkitekter, iværksættere - dem som bygger vores fremtid - bidrage til og engageres i dagsordenen?

Hvor: N15 KPH Socialt Iværksætteri - Nørregade
Hvornår: 17. juni, 11:45 - 12:45

Læs mere om arrangementet her.

Hvad vil vi med den frivillige kultur i Danmark?
En høring af og med blandt andet Tom Ahlberg, Jane Jegind (V), Leif Mikkelsen (LA), Søren Søndergaard (E) og Carl Christian Ebbesen (DF), som vil debattere værdien af og rammerne for den frivillige kultur og amatørkulturen i Danmark. Hvad er den værd for Danmark, og hvordan sikrer vi, at den trives?

Hvor: C25 Folkeoplysningens Telt - Cirkuspladsen
Hvornår: 17. juni, 11:50 - 12:50

Læs mere om arrangementet her.

Frivillig - for CV’et eller for andre?
Har frivilligheden og foreningerne en værdi i et samfundsmæssigt perspektiv? Mange frivillige dyrker deres interesse eller passion i en forening. Du får måske opfyldt et personligt behov. Som en del af et fællesskab eller for at gøre noget for andre. Men er det underordnet, om du er aktiv i et privat tilbud frem for et foreningsbaseret tilbud i forhold til den samfundsmæssige værdi? Hvad betyder det for dit CV? Og hvad betyder foreningslivet for Danmarks demokrati og samfundets sammenhængskraft?

Hvor: J37 Dansk Håndbold - Vi giver ordet til bolden - Kæmpestranden
Hvornår: 17. juni, 12:00 - 13:00

Læs mere om arrangementet her.

Turbo socialøkonomisk virksomhed
Et panel af relevante interessenter får til opgave at arbejde med en konkret case i form af en virkelighedsnær social udfordring, der skal løses ved at skabe en socialøkonomisk virksomhed på 45 minutter.

Hvor: J40 Socialøkonomisk Telt - Kæmpestranden
Hvornår: 17. juni, 13:30 - 14:45

Læs mere om arrangementet her.

Fondens bidrag til vækst i Danmark
Lundbeckfondens direktør, Lene Skole, diskuterer vækst med toppolitikere.

Hvor: A44 Strandvejens Eventtelt - Danchells Anlæg
Hvornår: 17. juni, 14:30 - 15:00

Læs mere om arrangementet her.

Lokaludvikling i Ungehøjde - Samskabelse
Holbæk Ungdomsbyråd og Projektudvalget for Lokal Udvikling i Holbæk Kommune samles til en workshop og arbejder med at skabe en projektidé, som kan styrke fællesskabet mellem unge og politikere i lokalområderne. Hvordan kan unge og politikere forbedre lokalområderne sammen?

Hvor: H14 Unge & Demokrati? Holbæk og Odsherred! - Bådpladser
Hvornår: 17. juni, 14:30 - 15:30

Læs mere om arrangementet her.

Hvad er bæredygtigt udviklingsarbejde?
Kom og vær med til at udfordre din viden og fordomme om, hvordan man arbejder i udviklingslande! Er der forskel på nødhjælp og udviklingssamarbejde? Hvad er bæredygtigt arbejde egentligt? Og hænger det sammen med FN’s 17 nye Verdensmål? DUF, Verdens Bedste Nyheder og IMCC inviterer alle interesserede med på en rejse gennem et udviklingsprojekt, hvor dine valg har konsekvenser. Du vil se, hvordan dine valg påvirker lokalsamfundet, projektet og fremtiden.

Hvor: C3 Spejdernes og Ungdommens hus - Cirkuspladsen
Hvornår: 17. juni, 14:45 - 16:00

Læs mere om arrangementet her.

Hvor kommer de frivilliges lyst til at redde verden fra?
Hjemmeværnets frivillige løser ikke bare opgaver inden for landets grænser. De er i stigende grad ude i verden på uddannelse og indsat i operative opgaveløsninger. Men hvordan hænger det sammen med at have en civil karriere? Og hvad er det, der gør de frivillige i stand til at kunne løse sådanne opgaver? Giver det overhovedet mening, at Danmark benytter de frivillige i verdens brændpunkter? Er rammerne i orden for de frivillige? Mød op til debatten, og få svar på dine spørgsmål.

Hvor: H13 Hjemmeværnet - MHV903 HJORTØ - Allinge Havn, Bådpladser
Hvornår: 17. juni, 15:00 - 16:00

Læs mere om arrangementet her.

Kan samskabelse hive vandkanten op ved hårrødderne?
Er samskabelse det, der skal til for at styrke yderområderne? Nogle dele af landet står over for særligt store udfordringer, og en massiv fraflytning har sat sit præg og påvirker den sociale sammenhængskraft. Skoler lukker, bygninger står tomme og detailhandel forsvinder. Samtidig er der flere initiativer, der ved at afsøge nye veje skaber merværdi for livet på landet. Når der samskabes lokalt, er ildsjæle, foreninger og kommunen vigtige aktører, men hvor stort er potentialet, når fællesskabet står sammen?

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 17. juni, 15:00 - 15:45

Læs mere om arrangementet her.

Live musik og networking i Samskabelsesarenaen
En lille pause i dagens debatter og workshops med musik og networking.

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 17. juni, 15:45 - 16:00

Læs mere om arrangementet her.

Hvordan samskabes trivsel og sikkerhed i det offentlige rum?
Er der behov for nytænkning i forhold til trivsel og sikkerhed? Borgerne har stærke ønsker om trivsel og sikkerhed i det offentlige rum. Offentlige løsninger har længe domineret på dette område, men måske kan lokale borgere, foreninger og virksomheder bidrage mere aktivt og samskabe nye løsninger. Hvad er egentlig potentialet, og hvor går grænsen?

Hvor: A6 Samskabelsesarenaen - Danchells Anlæg
Hvornår: 17. juni, 16:30 - 17:15

Læs mere om arrangementet her.

, ,

Forrige artikel Her er Altingets program på Folkemødet lørdag Her er Altingets program på Folkemødet lørdag Næste artikel Jura-eksperter: Kommuner og sociale virksomheder kan sagtens danse tæt Jura-eksperter: Kommuner og sociale virksomheder kan sagtens danse tæt