Aftalen er landet: Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt

HÅNDSRÆKNING: Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Et bredt flertal står bag aftalen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er glad for, at et bredt flertal står bag aftalen.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er glad for, at et bredt flertal står bag aftalen.Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget
Rasmus Dahl Løppenthin

Ledige og efterlønnere får fremover lettere ved at være aktive som frivillige i foreningslivet. Det står klart, efter en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre faldt på plads lørdag.

"Jeg er rigtig glad for den her aftale. Vi har ramt et niveau, hvor vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt. Samtidig fastholder vi den skyldige respekt for, at vi ikke skal fortrænge eksisterende arbejdspladser," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

"Samtidig glæder jeg mig over, at området er fremtidssikret, fordi det er et bredt flertal, der står bag aftalen," fortsætter han.

Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt arbejde i op til 10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en almennyttig forening. For efterlønnere bliver den ugentlige timegrænse på 15 timer. 

Vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt.

Troels Lund Poulsen (V)
Beskæftigelsesminister

Fastholder begrænsninger
Ledige og efterlønnere får dog ikke fri leg i foreningslivet. De kan stadig blive modregnet i deres ydelse, hvis de udfører deciderede driftsopgaver. Regeringen lagde i sit oprindelige udspil ellers op til at fjerne alle begrænsninger, men det kunne der ikke samles et flertal omkring. Flere partier bag aftalen var bekymrede for, at det ville fortrænge lønnet personale i foreningsdanmark.

"Der har været partier, som ikke er medlemmer af regeringen, der har været bekymrede for, at det kunne medføre en opgaveglidning. Så vi har valgt at lave det her kompromis, og det har jeg det sådan set godt med. For jeg tror, det kan tage luften ud af de kritiske bemærkninger, som var der, da regeringen kom med sit udspil," siger Troels Lund Poulsen.

Dansk Folkeparti var blandt skeptikerne.

"Driften af en frivilligorganisation er normalt noget, som udføres af lønnet personale. Derfor har det været vigtigt for os at lægge nogle begrænsninger ind lige præcis på det område," siger partiets beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Dagpengemodtagere og efterlønnere vil i et begrænset omfang kunne udføre driftsopgaver, men den præcise grænse vil først blive fastlagt, når vejledningen kommer, efter loven er endeligt vedtaget.

Har afsat 10 millioner
Debatten om ledige og efterlønneres frivillige arbejde har kørt siden starten af året, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) annoncerede, at han ville komme med et udspil. Det blev så fremlagt i maj, og siden har et bredt flertal arbejdet for den aftale, der nu er faldet på plads.

"Det er rigtig godt, at foreningslivet nu kan få ro til at udføre deres gode arbejde," siger Bent Bøgsted.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at regningen for lempelserne kan løbe op i 10 millioner kroner. Det skyldes, at en omdiskuteret rapport fra Deloitte har indikeret, at frivilligt arbejde i begrænset omfang kan fastholde folk i ledighed.

"Rapporten konkluderer ikke noget endeligt. Men vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip og har valgt at afsætte 10 millioner, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der for nogle ledige sker en lille bitte forlængelse af dagpengeperioden," siger Troels Lund Poulsen.

Partierne bag aftalen har besluttet, at man vil evaluere de nye regler to år efter, de er trådt i kraft.

Dokumentation

Her er aftalens hovedtræk

  • Timegrænsen øges. Fremover kan efterlønnere udføre frivilligt, ulønnet arbejde 15 timer om ugen uden at blive modregnet i deres ydelse. For dagpengemodtagere bliver grænsen på 10 timer. Hidtil har grænsen været på fire timer. 
  • Fleksjobbere kan uden begrænsninger udføre frivilligt, ulønnet arbejde, mens kontanthjælpsmodtagere heller ikke vil have nogen begrænsninger, så længe de i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Det frivillige arbejde skal udføres i en frivillig, almennyttig forening. Foretages det i en kommune eller virksomhed, bliver man modregnet i sin ydelse, selvom man holder sig under timegrænsen.
  • Der bliver generelt lempeligere vilkår for, hvad ledige og efterlønnere må udføre i en forening. Men man har valgt at fastholde, at deciderede driftsopgaver kun må løses i meget begræset omfang. Hvordan det konkret skal tolkes, vil blive uddybet i en vejledning, der kommer, når loven er vedtaget.
  • Partierne bag aftalen er blevet enige om, at de nye regler skal evalueres efter to år.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Bøgsted

Fhv. MF (DD)
maskinarbejder, Aalborg Tekniske Skole 1976, oversergent (Avedøre Rekrut- og Sergentskole 1977), våbenmekaniker (Nørrejyske Artilleriregiment 1977)

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00