Bikubenfonden om deltagelsesorienteret filantropi: ’Hvis der er potentiale for missionen i at gå endnu længere, må vi se på yderligere skridt.’

Programchefen kan dog ikke svare på, om næste skridt kan omfatte bestyrelsens eneret på at uddele. Bikubenfonden har allerede forsøgt sig med at lade målgruppen spille en afgørende rolle i at afgrænse emner, som fonden støtter initiativer inden for og med at lade et udvalg bestående af blandede interessenter indstille til bestyrelsen.

Foto: Bikubenfonden
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Input fra målgruppen – anbragte unge – har spillet en væsentlig rolle i Bikubenfondens arbejde med at definere helt specifikke udfordringer inden for problematikken ’overgangen fra anbringelse til voksenliv.’

Mini-serie: Hvor meget magt vil danske fonde dele med modtagerne?

I sidste uge bragte Altinget en artikel om metoden participatory grantmaking – en metode, hvor filantropiske fonde i forskellige modeller inddrager bevillingsmodtagere og målgrupper i uddelingerne. Men hvad siger danske fonde til den tankegang?

Altinget har spurgt tre fonde, som i forvejen er bekendte med metoden og udøver deres virke ud fra metoden, hvor de trækker stregen i sandet. Dette er det andet interview ud af tre.

Fonden har adresseret problematikken siden 2019, og i det kommende år støtter fonde udvikling af nye løsninger på feltet med 15 millioner kroner. 

Altinget logoCivilsamfund
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget civilsamfund kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00