Dansk Flygtningehjælp: Frivillig integrationsindsats skal sikres

DEBAT: I forbindelse med satspuljens afvikling er der brug for, at der udvikles en ny finansieringsmodel, som fortsat kan understøtte driften af de frivillige integrationsindsatser, for de har en uvurderlig betydning for samfundet, skriver Lone Tinor-Centi.

Af Lone Tinor-Centi
Chef for frivilligafdelingen og konstitueret direktør for integrationsafdelingen, Dansk Flygtningehjælp

Tusindvis af frivillige er i dag engageret i integrationsindsatser rundt om i Danmark. 

De yder en kæmpe indsats for at styrke flygtninge til at tage del i det danske samfund: lære dansk, finde job og venner og deltage i foreningslivet. 

Alene Dansk Flygtningehjælps frivillige indsatser tegnede sig i 2018 for et netværk af 7.500 frivillige med kontakt til 30.000 flygtninge. Dertil skal lægges de mange indsatser, der drives af andre organisationer, foreninger og netværk.

Mange af de frivillige integrationstilbud, vi kender i dag, er udviklet i 00’erne for midler fra satspuljen, og selvom mange af tilbuddene i dag er gået i drift, er det stadig satspuljen, der danner økonomisk grundlag for deres eksistens. 

Derfor har det selvsagt store konsekvenser for disse tilbud, at satspuljen nu afvikles.

Afgørende med permanent finansieringsmodel
Det er veldokumenterede, velkonsoliderede og velbesøgte tilbud som lektiehjælp, mentorskaber, netværksfamilier og jobklubber, hvoraf mange drives i samarbejde med lokale skoler, biblioteker, kulturhuse eller lignende. 

Tilbuddenes store styrke ligger blandt andet i deres driftssikkerhed, som for alvor viste sit værd i 2015, da mange nye flygtninge kom til Danmark. 

Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsindsats var i løbet af det år i stand til at absorbere en vækst på 84 procent i forhold til flygtninge og har i de efterfølgende år været i stand til at opretholde et langt højere aktivitetsniveau.

I forbindelse med satspuljens afvikling er der brug for, at der udvikles en ny finansieringsmodel, der fortsat kan understøtte driften af de frivillige integrationsindsatser. 

Satspuljen var en god katalysator for udvikling af nye projekter, men hvis man vil videreføre de veldokumenterede frivillige integrationsindsatser, som gennem mange år er opbygget for satspuljemidler, er der i tillæg til udviklingsmidler nu behov for en permanent finansieringsmodel, der rækker ud over den nærmeste fremtid til drift af de tilbud, som har vundet stort indpas hos flygtninge og lokale samarbejdspartnere.

Frivillige er grundlaget for driftsikkerhed
I Danmark skal vi fortsat have stærke integrationsindsatser baseret på frivillighed. 

Den menneskelighed, frivilligheden tager sit afsæt i, er af uvurderlig betydning for flygtninge og for det samfund, vi fortsat ønsker skal være menneskeligt. 

Satspuljens afvikling er således både en anledning til at udvikle en ny finansieringsmodel, men også en anledning til at sige tak til de tusindvis af frivillige der hver dag går ud og støtter flygtninge i at etablere et værdigt liv i Danmark.

Det er disse lokale frivilliges vedholdende og aktive engagement, der ligger til grund for den store driftssikkerhed, som kendetegner de frivilligt baserede integrationsindsatser i dag.

Forrige artikel Debat: Stærke organisationer kræver topledere på sociale medier Debat: Stærke organisationer kræver topledere på sociale medier Næste artikel Morten Jarlbæk: Har kommunerne udfordringer med at lytte til borgerne? Morten Jarlbæk: Har kommunerne udfordringer med at lytte til borgerne?