Finanslovsudspil hiver tæppet væk under højt profileret integrationsindsats

Det er slut med støtten til det landsdækkende integrationsprojekt Venner Viser Vej, som Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp har drevet siden 2016. I hvert fald hvis finansloven for 2023 bliver vedtaget jævnfør udspillet. Flere tidligere S-ministre opfordrede så sent som sidste år danskerne til at melde sig til som frivillige til projektet

Konceptet for intergrationsindsatsen Venner Viser Vej er egentlig ret simpelt: Det matcher flygtninge i 84 af Danmarks 98 kommuner med en frivilligven, der kan hjælpe med alt fra sprog til netværk, beskæftigelse eller at forstå det offentlige. Indsatsen står med det nye finanslovsudspil til at miste vital støtte. 
Konceptet for intergrationsindsatsen Venner Viser Vej er egentlig ret simpelt: Det matcher flygtninge i 84 af Danmarks 98 kommuner med en frivilligven, der kan hjælpe med alt fra sprog til netværk, beskæftigelse eller at forstå det offentlige. Indsatsen står med det nye finanslovsudspil til at miste vital støtte. Foto: Julie Bergstrand-Christensen
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Den højt lovpriste og succesfulde integrationsindsats Venner Viser Vej mærker ikke meget til eventuelle venner i regeringspartierne. 

Finanslovsudspillet, som regeringen præsenterede torsdag, rummer nemlig ingen fortsat støtte til projektet, som siden 2016 har matchet over 10.000 mennesker med flygtningebaggrund med en frivilligven. 

”Vi sidder med kæben helt nede om knæene og store runde øjne. Vi havde slet ikke set det komme,” siger Lone Tinor-Centi, Frivillig-chef i DRC Dansk Flygtningehjælp.  

Vi forstår selvfølgelig behovet for en slank finanslov, men samtidig gør den aktuelle situation i verden, at der er et presserende behov for en indsats som vores, der ikke er særlig dyrt i betragtning af, hvor mange mennesker, der deltager

Niels Svankjær Christiansen
Chef for integrationsindsatsen, Røde Kors

Og hos Røde Kors sidder Niels Svankjær Christiansen, chef for integrationsindsatsen, med en lignende følelse:

”Vi er både overraskede og forundrede – både i lyset af både den meget positive evaluering, som netop er foretaget af projektet og at vi - stadig - står i en historisk stor flygtningesituation med fortsat krig i Ukraine,” siger han.

”Evalueringen viser, at indsatsen har effekt på både danskkundskaber og beskæftigelse, egen handlekraft og trivsel. Og situationen er, at vi har 34.000 ukrainske flygtninge, som vi ikke kan forvente rejser hjem med det samme,”tilføjer Lone Tinor-Centi.

Læs også

I marts 2022 anbefalede daværende børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), daværende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ellers danskerne at melde sig som frivillige i projektet, der har udbredelse 84 ud af landets 98 kommuner.

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp kan via projektet »Venner viser vej« hjælpe med at danne venskaber med fordrevne fra Ukraine. Meld dig hvis du vil være frivillig. Det er nu, vi skal gøre alt for at inkludere vores nye medborgere i fællesskabet,” lød det i en fælles kronik i Berlingske

Også i Politiken roste og anbefalede den daværende integrationsminister, Mattias Tesfaye (S) projektet i høje toner.  

Så den manglende bevilling kommer i den grad bag på både Niels Svankjær Christiansen og Lone Tinor-Centi.

”Vi har en opfattelse af, at vi har bred politisk opbakning. Derfor har vi svært ved at forstå, der ikke er fundet midler til at fortsætte indsatsen. Vi forstår selvfølgelig behovet for en slank finanslov, men samtidig gør den aktuelle situation i verden, at der er et presserende behov for en indsats som vores, som er et landsdækkende projekt, der ikke er særlig dyrt i betragtning af, hvor mange mennesker, der deltager,” siger Niels Svankjær Christiansen. 

Håber på besindelse i 11. time

Venner Viser Vej har modtaget godt 4 mio kroner om året fra 2020-2022 og står til at modtage 1,1 mio i år – og herefter er det slut. Projektet modtager ikke anden ekstern støtte, men Røde Kors og DRC Flygtningehjælpen bidrager dertil med egenfinansiering på mindst 3,5 mio kroner.

”Nu sætter vi vores lid til forhandlingerne om Finansloven og håber selvfølgelig stærkt på at komme med i den endelige aftale. Men det her er igen med til at understrege behovet for stabil og langsigtet grundfinansiering til indsatser som vores, der har dokumenteret effekt,” siger Niels Svankjær Christiansen.

Han har godt noteret sig det historisk lave forhandlingsrum på 200 millioner kroner men vil alligevel klø på med at række ud til partierne for at søge opbakning til fortsat bevilling.

”Det er rigtigt, det ikke er meget, men her står vi med et projekt som er virkelig vigtigt i lyset af flygtningekrisen, og det er ikke noget stort beløb, vi har behov for,” siger han. 

Jeg ville ønske, jeg vidste hvad der er gået galt – det kan godt være, at det ’bare’ er en klassisk, meget stram finanslov, og så skal nogen jo holde for, men så synes jeg bare det er en meget, meget forkert prioritering

Lone Tinor-Centi
Frivillig-chef i DRC Dansk Flygtningehjælp

Lone Tinor-Centi håber, at ”politikerne i 11. time besinder sig og siger der var noget der røg ud ved en fejl.”

Hvad hvis nu det ikke lykkes, og støtten ophører fra næste år?

”Vi er ansvarlige og kommer ikke til at lade noget falde fra den ene dag til den anden, men vi er også afhængige af en vis støtte for at kunne drive en stabil og forudsigelig indsats. Vi kommer vi til at overveje alle muligheder, det kan godt være fonde, men indsatsen er jo ikke som sådan en udviklings- eller skaleringsindsats, men en veldokumenteret indsats, som ’bare’ skal drives videre,” siger Niels Svankjær Christiansen. 

Minister: 'Det var desværre ikke muligt at finde midler til alle'

Dem, der i sidste ende risikerer at miste en mulighed, er altså nyankomne flygtninge og herboende med udlændingebaggrund.

”De har vil stadig kunne komme i kontakt med frivillige – men ikke med den samme form for håndholdt indsats, hvor der bliver matchet og koordineret og fulgt op. Jeg ville ønske, jeg vidste hvad der er gået galt – det kan godt være, at det ’bare’ er en klassisk, meget stram finanslov, og så skal nogen jo holde for, men så synes jeg bare det er en meget, meget forkert prioritering,” siger Lone Tinor-Centi.

På spørgsmålet om, hvordan kan det være, regeringen ikke fortsat ønsker at støtte indsatsen, trods de varme anbefalinger og den stadig aktuelle skriver Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i et skriftligt svar til Altinget:

”Der har skullet foretages svære prioriteringer, og regeringen har nu præsenteret et stramt finanslovsforslag for 2023. Venner Viser Vej har tidligere været finansieret af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som indgås årligt. I aftalen indgået den 3. marts i år skulle der prioriteres mere end 300 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. årligt i 2024-2026 til initiativer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet."

Og videre:

"Der er dog stadig tale om en begrænset økonomisk ramme, og derfor har regeringen sammen med de øvrige aftalepartier været nødt til at prioritere. Det var desværre ikke muligt at finde midler til alle. Det har betydet, at aftalekredsen ikke har kunnet finde midler til Venner Viser Vej, ligesom der også har været andre gode initiativer, som der heller ikke var plads til.”

I skrivende stund er det ikke lykkedes at lokalisere enkeltstående, nye civilsamfundsaktører, som modtager støtte på finansloven, som ikke enten er indeholdt i tidligere aftaler, eller har karakter af ansøgningspuljer, som altså ikke er allokeret til en specifik modtager.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Svankjær Christensen

Integrationschef, Røde Kors
cand.scient.pol (Københavns Uni. 2009)

Lone Tinor-Centi

Chef, DRC Integration, Frivillig, Dansk Flygtningehjælp
cand.scient.adm

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

0:000:00