Fond investerer millionbeløb i forening, der skaber mønsterbrydere

SKOLEEKSEMPEL: Egmont Fonden giver 9,5 millioner kroner til foreningen Teach First Danmark, der arbejder på at sikre socialt udsatte børn en bedre skolegang.

16.000 børn i socialt udsatte områder skal i 2020 have hjælp til at bryde den negative sociale arv. Det er målet for Teach First Danmark. Og til at nå det mål har foreningen netop fået 9,5 millioner kroner fra Egmont Fonden.

”Teach First er med til at løse et meget vigtigt problem. Og det vil vi gerne understøtte,” siger direktøren for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration, Henriette Christiansen.

Teach First Danmark rekrutterer nyuddannede kandidater fra universiteterne og sender dem ud på folkeskoler i socialt udsatte områder, som har svært ved at tiltrække lærere. Her underviser kandidaterne i minimum to år, understøttet af en mentor, og gennemfører samtidig en merituddannelse. I hele forløbet får kandidaterne fuld lærerløn.

Det er imidlertid ikke projektet, men foreningen selv, Egmont Fonden investerer i. Pengene fra fonden skal gå til at styrke Teach First Danmark som organisation. Dels gennem dokumentation af foreningens resultater og dels gennem udviklingen af en økonomisk bæredygtig forretningsmodel.

”Vi har indlemmet Teach First i vores venturefilantropiske program, Spireprogrammet. Og det har vi gjort, fordi vi gerne vil investere i en varig, positiv effekt på samfundet,” siger Henriette Christiansen og fortsætter:

”Hvis vi kan være med til at opbygge en organisation, der kan blive økonomisk bæredygtig og dermed få en blivende effekt, mener vi, det er en god måde at anvende vores midler på.”

Offentlige kunder i butikken
I dag opererer Teach First Danmark i København og Kalundborg. Men på længere sigt har foreningen et mål om at blive landsdækkende. Og allerede i 2020 ønsker organisationen at rekruttere 100 nye undervisere fra universitetet hvert år.

Det kræver imidlertid en mere robust organisation, som kan bære sig selv økonomisk.

”Hvis vi skal nå vores mål, kræver det, at vi tænker langsigtet, og det har Egmont Fonden vist stor forståelse for,” siger direktør i Teach First Danmark Jesper Bergmann og uddyber:

”En del af bevillingen går til forretningsudvikling og finansiel forankring, så vi kan sikre os, at den store vækst, vi går efter, bliver finansieret på en bæredygtig måde.”

På sigt er målet, at Teach First Danmark skal være om ikke økonomisk uafhængig så i hvert fald mindre afhængig af fondsmidler end i dag. I stedet forestiller Jesper Bergmann sig, at kommuner og stat i højere grad er med til at finansiere foreningen. Den model er prøvet af med held i flere af de 40 lande, hvor lignende organisationer i netværket Teach For All er aktive.

”Det er kommunerne og staten, som har mest direkte gavn af det arbejde, vi laver. Og i de lande, hvor det er lykkedes organisationerne at vokse og forankre sig, er der en høj grad af offentlig medfinansiering og offentligt medejerskab,” siger Jesper Bergmann.

Forrige artikel Ny WWF-chef: Vi kan samarbejde med alle Ny WWF-chef: Vi kan samarbejde med alle Næste artikel KL om instruktion af bestyrelsesmedlem: En enlig svale KL om instruktion af bestyrelsesmedlem: En enlig svale