Fondsmillioner skal give flygtningebørn en god start

STARTHJÆLP: Egmont Fonden sætter 30 millioner kroner af til at hjælpe børn på flugt. Pengene skal både gå til akut hjælp og en mere langsigtet indsats.

15.000 børn på flugt fra krig og katastrofer forventes at komme til Danmark i år. De skal have en god start på tilværelsen i deres nye hjemland, mener Egmont Fonden. Derfor har den fonden netop øremærket 30 millioner kroner til at hjælpe flygtningebørn.

”Rigtig mange flygtningebørn har en række alvorlige sociale og helbredsmæssige problemer. Og det giver jo udfordringer i forhold til ikke bare at trives, men også at lære,” siger Henriette Christiansen, som er direktør for Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.

De 30 millioner skal både gå til en akut indsats for børnene, men også til en mere langsigtet indsats, fortæller Henriette Christiansen.

”Nogle af midlerne er målrettet en psykosocial støtte, og det handler om ret akut at reagere på de behov, som børnene har – for eksempel hvis de er traumatiserede,” siger hun og fortsætter:

”Men jeg håber også, at vi kan få en høj kvalitet i den indsats, der sker, når børnene kommer ud og skal starte livet i skole og i daginstitutionen.”

Barnets perspektiv skal være klart
Henriette Christiansen håber, fondens bevilling vil få en katalytisk effekt – det vil sige, at fonden kan sætte aktører sammen og skabe nye, brede initiativer på tværs af kommunegrænser og forskellige fagligheder.

Egmont Fonden er åben for ansøgninger fra både offentlige og private aktører og vil også selv opsøge organisationer og institutioner, der er aktive i asylfasen, og når flygtningene senere skal bosættes i kommunerne.

Fonden er lige nu i færd med at nedsætte et advisory board af eksperter, der skal hjælpe med at kvalificere og perspektivere indsatsen og pege på, hvor fondens bistand kan gøre mest gavn. De skal dog ikke sagsbehandle konkrete ansøgninger, understreger Henriette Christiansen.

Hun pointerer, at fonden kun vil støtte indsatser, der har et klart børneperspektiv. Et eksempel kunne være en app, fonden allerede har bevilget penge til, som hjælper flygtningeforældre med at håndtere børns symptomer på traumer.

Klik her for at læse artiklen. Ny app skal forebygge traumer hos flygtningebørn

Initiativer, der kan bakke op en hel familie – og dermed også støtte børnene, kan dog også modtage penge, fortæller Henriette Christiansen

”Igennem en række år har vi for eksempel samarbejdet med Røde Kors om et særligt tilbud, der hedder Familienetværk, som har fokus på sårbare familier. Det eksperimenterer vi nu med også at få ud på et asylcenter. Det er også et eksempel på en type initiativ, vi kunne finde på at støtte,” siger Henriette Christiansen.

Forrige artikel Alle vinder - når kvinder hjælper kvinder Alle vinder - når kvinder hjælper kvinder Næste artikel Fondsdirektør: Vi er jo ikke sat i verden for at sprætte kuverter op Fondsdirektør: Vi er jo ikke sat i verden for at sprætte kuverter op