Foreninger: Danmark har behov for en handlingsplan mod diskrimination

DEBAT: Langt de fleste anerkender, at racisme og diskrimination eksisterer i Danmark. Så lad os få hænderne op af lommen, så vi kan begynde at løse problemet, skriver frem foreninger. 

Se indlæggets forfattere i boksen til højre

Der findes diskrimination i Danmark. Punktum. Vi, afsenderne af dette indlæg, har daglig kontakt med mennesker, der oplever diskrimination på egen krop.

Det sker hver evig eneste dag. Mennesker, der aldrig kommer til jobsamtale på grund af deres navn eller hudfarve. Mennesker, der får at vide, at de skal skride hjem, hvor de kom fra, når de sætter sig i bussen. Mennesker, der bliver truet eller får tæsk på grund af deres religion.

Det er vi som samfund nødt til at erkende og gøre noget ved. Og det første værktøj til dette er en national handlingsplan mod diskrimination.

Erhvervslivet, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutioner og foreningslivet er generelt enige om, at vi ønsker at være et samfund, hvor alle har lige muligheder, uanset hudfarve, etnicitet eller religion.

Sandheden er dog også, at vi endnu ikke er nået dertil. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund bliver begrænset i lige adgang til samfundets goder og muligheder, hvilket har fået både FN og EU til at kritisere Danmark.

Øget polarisering og spildte ressourcer 
Hvis ikke vi handler aktivt imod forskelsbehandling af borgere med etnisk minoritetsbaggrund, vil deres deltagelse i samfundet forsætte med at være begrænset, og uligheden vil forsætte med at stige.

Det har samfundsmæssige konsekvenser i form af øget polarisering, spildte ressourcer og tabte skatteindtægter. Men mest af alt har det dybe personlige konsekvenser for mange, der oplever forskelsbehandling og føler sig holdt udenfor.

Når vi kan se, at virkeligheden ikke lever op til vores idealer, skylder vi os selv og hinanden at tage fat om problemerne og gøre noget ved denne virkelighed.

Vi kan sagtens have en debat om, hvad der virker, og hvor problemerne er størst. Men det må ikke blive en undskyldning for ikke at gøre noget ved diskrimination. Vi skal alle tage fat. Og politikerne har et særligt ansvar, for de kan lave en national handlingsplan, hvor vi får kortlagt problemerne og løbende følger op på, om vi flytter os.

Tre anbefalinger til regeringen
Organisationerne, som står bag dette indlæg, har i fællesskab forfattet vores bud på, hvad en handlingsplan bør indeholde.

Vi anbefaler, at regeringen udarbejder en national handlingsplan mod alle former for etnisk diskrimination. Den skal som minimum indeholde tre tiltag.

- Den skal baseres på en nedsat ekspertgruppe, som fremlægger sine anbefalinger til, hvordan vi adresserer og modarbejder diskrimination.

- Den skal indeholde både kvantitativ og kvalitativ måling af racisme og diskrimination i Danmark.

- Den skal indeholde bud på, hvordan ansvar hos blandet andet myndigheder og arbejdspladser bliver håndhævet og sikret.

Vi har alle et ansvar for at gøre op med diskrimination. Der må handles fra både civilsamfundet, i erhvervslivet og fra politisk side.

Med vores bud på nogle punkter, som en national handlingsplan mod diskrimination kunne indeholde, melder vi os på banen.

Vi er klar til sammen at gøre noget ved problemet og finde løsninger. Men vi kan ikke klare det alene. Vi appellerer derfor til, at andre melder sig sammen med os.

Lad os i fællesskab tage et endeligt opgør med diskrimination.

Forrige artikel Debat: Debat: "Der er behov for, at unge kan træne sine demokratiske færdigheder" Næste artikel Professor: Samskabelse er en ny opskrift på kommuner og frivilliges samarbejde Professor: Samskabelse er en ny opskrift på kommuner og frivilliges samarbejde