Debat

Indsamlingsorganisation: Indsamler mere tøj end tidligere

DEBAT: Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser, at Danmark, sammenlignet med resten af Norden, er godt med, når det kommer til at indsamle aflagt tøj og tekstiler, skriver Robert Hinnerskov.

Foto: colourbox
Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Robert Hinnerskov
Generalsekretær, ISOBRO

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort en detaljeret og velfunderet kortlægning af indsamlingen af tøj og tekstiler i Danmark, som giver et præcist overblik over tekstil-flowet, og som også inkluderer genanvendelsen af de tekstiler, som bruges i det offentlige og i virksomhederne. 

Rapporten er vigtig for indsamlingsorganisationerne og ISOBRO, da genbrug, og herunder ikke mindst genbrug og genanvendelse af tekstiler, udgør cirka 5 procent af samtlige indsamlede midler i Danmark til velgørende formål. 

Omvendt er de velgørende organisationer også vigtige for indsamlingen af aflagt tøj og tekstiler i Danmark med sine cirka 1000 genbrugsbutikker og knap 4.000 tøjcontainere, hvor folk kan aflevere aflagt tøj og tekstil uden at få det blandet sammen med affald.

Fakta
Deltag i debattten!

Tager vi de containere og genbrugsbutikker med, som er ejet af henholdsvis kommercielle indsamlere og kommuner, er der i alt 1040 genbrugsbutikker og 6.500 containere, jævnt fordelt hen over landet.

Rapporten viser, at Danmark med de mange opsamlingssteder er kommet meget langt i forhold til at realisere de målsætninger, som EU har om separat indsamling af tøj og tekstiler.

Rapporten viser, at Danmark med de mange opsamlingssteder er kommet meget langt i forhold til at realisere de målsætninger, som EU har om separat indsamling af tøj og tekstiler.

Robert Hinnerskov
Generalsekretær, ISOBRO

Imponerer i forhold til resten af Norden
Det er også utroligt flot set i forhold til det øvrige Norden og det meste af Europa, at vi i Danmark indsamler aflagt tøj og tekstiler fra husholdningerne, svarende til knapt 50 procent af tilførslen af nyt tøj og nye tekstiler til det danske marked. Der indsamles dog en langt mindre del af virksomhedernes og kommunernes aflagte tekstiler.

Det fremgår af rapporten, at de velgørende organisationer står for hele 80 procent af den separate indsamling af tøj og tekstiler fra husholdningerne, mens de kommercielle indsamlere står for 13 procent af indsamlingerne.

En del af denne indsamling sker i et samspil med kommunerne. Indsamlingen af tøj og tekstiler i kommuner med egne genbrugsbutikker tegner sig for 5-6 % af de indsamlede mængder. 

Mindre afbrænding – mere indsamling
Men ikke alt er godt. Rapporten konkluderer, at 50-55 procent af tøj og tekstiler i husholdningerne i sidste ende vil blive brændt – og det er overraskende meget.

Indsamlingsorganisationerne sender kun 6 procent af det indsamlede til forbrænding, og det er også kun 11 procent af de eksporterede mængder, som i sidste ende deponeres eller brændes i udlandet.

Rapporten peger på, at der er behov for at få etableret en mere effektiv sortering af ”småt brændbart” og storskrald på genbrugspladserne, hvilket vi i ISOBRO finder meget fornuftigt.

Rapporten overvejer desuden, om husstandsindsamlinger af tøj og tekstiler er en måde at reducere mængden af tekstil i det blandede affald. Det er imidlertid dyrt for kommunerne at lave en separat indsamling af tekstiler, fordi indsamlingsomkostningerne er høje, og priserne for tekstiler til genanvendelse er lave på det internationale marked. 

Derudover viser gennemførte forsøg i Tinglev (Åbenrå), som også omtales i rapporten, at husstandsindsamlinger i betydeligt omfang overfører tøj og tekstiler fra indsamlingsmarkedet til kommunen.

Men det er faktisk forbudt i Danmark: Her må man ikke inden for kommunalfuldmagtens rammer fremme en overførsel af ressourcer fra marked til kommunerne, jævnfør Ankestyrelsens udtalelse fra 2016.

Det skyldes, at man som hovedregel ikke ønsker at bruge skattekroner til at løse opgaver, som i forvejen løses af private. Hvis regeringen og Miljøstyrelsen ønsker at reducere mængden af tøj og tekstiler i blandet affald, der som hovedregel sendes til forbrænding, kan dette opnås langt billigere ved, at kommunerne tillader indsamlingsorganisationerne at opstille flere containere, fx nær etagebyggeri og store parcelhusområder.

Det vil gøre det lettere for borgerne at komme af med deres aflagte tøj og tekstiler.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Robert Hinnerskov

Leder af netværk for branchedirektører, Administrations- og økonomichef, Emmaus Fonden, Erhvervsøkonomisk censor, konsulent, bestyrelsesmedlem, Danmission, fhv. generalsekretær, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)
MPA (Handelshøjskolen i København 1998)

0:000:00