Integration går gennem civilsamfundet

INTEGRATION: Lokale sports- og fritidsforeninger skal tænkes mere ind i de lokale integrationsindsatser. De er nemlig en af vejene til det danske arbejdsmarked og i sidste ende vellykket integration, lyder opfordringen fra Rådet for Etniske Minoriteter og Frivillighedsrådets Integrationskaravane.

Hvilken rolle kan civilsamfundet spille i integrationen af de nyankomne flygtninge? Og hvilke tiltag er nødvendige, hvis potentialet skal indfries?

De spørgsmål var udgangspunktet for Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets Integrationskaravane, der har turneret i landet siden starten af maj. Karavanen har samlet kommuner, lokale frivillige og erhvervsdrivende til debat om barrierer og mulige løsninger på opgaven med at få integreret de nyankomne flygtninge.

Og ifølge formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak, er den vigtigste konklusion fra møderne, at integrationsindsatsen skal tænkes bredere, end den bliver i dag. Det danske foreningsliv og de relationer, der følger heraf, skal således opprioriteres, have bedre rammer og tænkes mere ind i integrationsindsatsen.

”Karavanemøderne har synliggjort, at der er brug for fokus på mere end blot beskæftigelse i forhold til integrationsmål, hvis vi skal lykkes med integrationen. Og nytænkning er en nødvendighed,” siger Yasar Cakmak og uddyber:

”I Danmark er eksempelvis venner og netværk den største ’arbejdsformidling’. Uden dem kan det være svært at få foden inden for arbejdsmarkedet. Ikke mindst for de nyankomne. Derfor må og skal fremtidige integrationsmål, også for beskæftigelse, have for øje, hvordan flygtninge kan få et netværk via civilsamfundsindsatser, foreningslivet og fritids- og sportsaktiviteter."

Lokale løsninger er vejen frem
Karavanemøderne er en opfølgning på Frivilligheds- og Integrationsdøgnet, som blev afholdt i december 2015. Her satte 200 personer fra kommuner, virksomheder og lokale foreninger, hinanden stævne i Vejle og diskuterede, hvordan samarbejdet på tværs af den frivillige verden og de kommunale indsatser kunne øges og forbedres.

Dengang – såvel som i dag – var indtrykket, at det er de lokale løsninger, der rykker integrationen. Men som formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann understregede forud for karavanemøderne, så var der behov for en endnu tydeligere koordinering af, ”hvem der gør hvad, og hvornår.”

De netop afholdte møder har derfor stillet endnu skarpere på samarbejdet mellem de forskellige aktører og har således diskuteret koordinering af modtagelses- og integrationsindsatsen, beskæftigelse og virksomheder – herunder, hvilke former for samarbejde, virksomhederne er interesserede i, og civilsamfundets mulige rolle i beskæftigelsesindsatsen samt foreningernes rummelighed og parathed i forhold til at inkludere de nyankomne i deres aktiviteter og fællesskaber som brugere såvel som frivillige.

Derudover har det været vigtigt for arrangørerne, at møderne har bidraget til at styrke og forankre den lokale indsats. Møderne har derfor fokuseret på, hvordan man kan inddrage flere aktører i integrationsprocessen, blandt andet gennem oplæg fra ressourcestærke personer i de enkelte byer.

Ministre afkræves svar på Folkemødet
På hvert af de seks møder har deltagerne udarbejdet en række anbefalinger og spørgsmål om integrationsindsatsen. Blandt andet er det blevet anbefalet at lovliggøre flygtninges frivillige arbejde som erhvervsarbejde, at sætte tempo på etableringen af en flygtninge-lærlingeordning, samt at der afsættes midler til koordinering og opkvalificering af de frivillige.

Disse spørgsmål og anbefalinger bliver præsenteret for social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) samt integrationsminister Inger Støjberg (V) ved debatarrangementet ”Integration – hvilken rolle kan civilsamfundet spille?”, som afvikles lørdag formiddag på Folkemødet på Bornholm.

Formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetman ser frem til at forelægge socialministeren og integrationsministeren de udfordringer, som mødedeltagerne støder på i deres hverdag. Hun håber, at spørgsmålene og anbefalingerne kan danne grundlag for en konstruktiv debat om, hvordan vi i fællesskab kan løfte integrationsopgaven.

” Jeg håber, at det kan være indledningen til en dialog om, hvordan vi også fra politisk side bliver bedre til at understøtte de frivillige og lokale initiativer, eksempelvis med bedre rammevilkår og øget fokus på at se flygtninge som ressourcer i samfundet,” siger Vibe Klarup Voetmann.

Udover Karen Ellemann (V), Inger Støjberg (V) og de to formænd Vibe Klarup Voetmann og Yasar Cakmak deltager også KL’s formand Martin Damm (V), Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) samt integrationschef hos Dansk Flygtningehjælp Anette Christoffersen.


Du kan være med til at bestemme, hvilken anbefaling Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet skal fremlægge for de to ministre. Se alle anbefalingerne, og stem på den, du synes er den vigtigste anbefaling her.

Forrige artikel Afstemning: Sådan skal vi integrere flygtninge! Afstemning: Sådan skal vi integrere flygtninge! Næste artikel Altinget: civilsamfund nomineret til europæisk mediepris Altinget: civilsamfund nomineret til europæisk mediepris