Integration går gennem civilsamfundet

INTEGRATION: Lokale sports- og fritidsforeninger skal tænkes mere ind i de lokale integrationsindsatser. De er nemlig en af vejene til det danske arbejdsmarked og i sidste ende vellykket integration, lyder opfordringen fra Rådet for Etniske Minoriteter og Frivillighedsrådets Integrationskaravane.

Civilsamfundet er vejen til integration. Men indsatsen skal opprioriteres, og samarbejdet med kommuner og erhversdrivende forbedres, lyder opfordringen fra Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter.
Civilsamfundet er vejen til integration. Men indsatsen skal opprioriteres, og samarbejdet med kommuner og erhversdrivende forbedres, lyder opfordringen fra Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter.
Nikita Selvig

Hvilken rolle kan civilsamfundet spille i integrationen af de nyankomne flygtninge? Og hvilke tiltag er nødvendige, hvis potentialet skal indfries?

De spørgsmål var udgangspunktet for Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets Integrationskaravane, der har turneret i landet siden starten af maj. Karavanen har samlet kommuner, lokale frivillige og erhvervsdrivende til debat om barrierer og mulige løsninger på opgaven med at få integreret de nyankomne flygtninge.