Integration går gennem civilsamfundet

INTEGRATION: Lokale sports- og fritidsforeninger skal tænkes mere ind i de lokale integrationsindsatser. De er nemlig en af vejene til det danske arbejdsmarked og i sidste ende vellykket integration, lyder opfordringen fra Rådet for Etniske Minoriteter og Frivillighedsrådets Integrationskaravane.

Civilsamfundet er vejen til integration. Men indsatsen skal opprioriteres, og samarbejdet med kommuner og erhversdrivende forbedres, lyder opfordringen fra Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter.
Civilsamfundet er vejen til integration. Men indsatsen skal opprioriteres, og samarbejdet med kommuner og erhversdrivende forbedres, lyder opfordringen fra Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter.
Nikita Selvig

I Danmark er eksempelvis venner og netværk den største ’arbejdsformidling’. Uden dem kan det være svært at få foden inden for arbejdsmarkedet. Ikke mindst for de nyankomne.

Yasar Cakmak
Formand, Rådet for Etniske Minoriteter
Fakta
Integrationskaravanen har besøgt Svendborg, Aalborg, Silkeborg, København, Esbjerg og Næstved.  

Formålet med karavanemøderne har været at styrke og videreudvikle de idéer og løsninger, som udsprang af Frivilligheds- og Integrationsdøgnet i december, og som mange af deltagerne i dag arbejder videre med lokalt. Derudover har formålet været at understøtte lokal sparring og koordinering mellem frivillige tiltag, foreninger og kommuner.  

I alt 249 personer har deltaget i møderne, heraf 44 kommunalt ansatte. De øvrige mødedeltagere har været frivillige, foreninger samt erhvervsdrivende.


Hvilken rolle kan civilsamfundet spille i integrationen af de nyankomne flygtninge? Og hvilke tiltag er nødvendige, hvis potentialet skal indfries?

De spørgsmål var udgangspunktet for Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets Integrationskaravane, der har turneret i landet siden starten af maj. Karavanen har samlet kommuner, lokale frivillige og erhvervsdrivende til debat om barrierer og mulige løsninger på opgaven med at få integreret de nyankomne flygtninge.

Og ifølge formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak, er den vigtigste konklusion fra møderne, at integrationsindsatsen skal tænkes bredere, end den bliver i dag. Det danske foreningsliv og de relationer, der følger heraf, skal således opprioriteres, have bedre rammer og tænkes mere ind i integrationsindsatsen.

Altinget logoCivilsamfund
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget civilsamfund kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00