Integration går gennem civilsamfundet

INTEGRATION: Lokale sports- og fritidsforeninger skal tænkes mere ind i de lokale integrationsindsatser. De er nemlig en af vejene til det danske arbejdsmarked og i sidste ende vellykket integration, lyder opfordringen fra Rådet for Etniske Minoriteter og Frivillighedsrådets Integrationskaravane.

Hvilken rolle kan civilsamfundet spille i integrationen af de nyankomne flygtninge? Og hvilke tiltag er nødvendige, hvis potentialet skal indfries?

De spørgsmål var udgangspunktet for Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådets Integrationskaravane, der har turneret i landet siden starten af maj. Karavanen har samlet kommuner, lokale frivillige og erhvervsdrivende til debat om barrierer og mulige løsninger på opgaven med at få integreret de nyankomne flygtninge.

Og ifølge formand for Rådet for Etniske Minoriteter Yasar Cakmak, er den vigtigste konklusion fra møderne, at integrationsindsatsen skal tænkes bredere, end den bliver i dag. Det danske foreningsliv og de relationer, der følger heraf, skal således opprioriteres, have bedre rammer og tænkes mere ind i integrationsindsatsen.

Login