Kan grundlovsfester for skolebørn gøre demokratiet hot igen?

Jonas Lieberkinds forskning ligger blandt andet til grund for det nye demokrati-initiativ Grundlovsfesten. Men er festligholdelse af en over 150 år gammel lov blandt unge den rigtige måde at styrke demokratiet? Det har Altinget stillet ham fem skarpe spørgsmål om.

Nordmænd har et anderledes festligt og til dels højtideligt forhold til deres nationaldag - som her ved Norges 100 års nationaldag i 2005 ved den norske sømandskirke i Danmark. Den tradition har blandt andet inspireret til det nye initiativ GRUNDLOVSFESTEN - men er det egentlig et godt sted at hente inspiration, hvis formålet med at genoplive den danske grundlovsfest er at styrke demokratiet? <i>Arkivfoto</i><br>
Nordmænd har et anderledes festligt og til dels højtideligt forhold til deres nationaldag - som her ved Norges 100 års nationaldag i 2005 ved den norske sømandskirke i Danmark. Den tradition har blandt andet inspireret til det nye initiativ GRUNDLOVSFESTEN - men er det egentlig et godt sted at hente inspiration, hvis formålet med at genoplive den danske grundlovsfest er at styrke demokratiet? Arkivfoto
Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Danske unge er så at sige verdensmestre i viden om demokrati.

Til gengæld ligger de i bund på lysten til at deltage i civilsamfundsdrevne aktiviteter.

Det er blandt de mest opsigtsvækkende resultater i de undersøgelser af ottende klasse-elever, det såkaldte Interntional civic and citizenship education study, som lektor på DPU Jonas Lieberkind blandt andet står bag. 

Danske unges placering i demokrati-undersøgelse  

 

  • Undersøgelsen er genneført blandt ottende-klasses elever i 24 lande.
  • Man tester ud fra en række spørgsmål, som giver points på en skala der ligner PISA – skalaen.
  • Gennemsnittet for alle unge er omkring 517 skalapoints
  • Danske 8. klasser scorer 586 points – det er det højeste.
  • Næsthøjest scorer 8.klasser i Taiwan, derefter i Sverige, Finland og Norge

Der tages forbehold for, at scoren også er udtryk for/påvirkes af elevernes evnerne til at klare en test.

 

Hans igangværende forskningsprojekt, som offentliggøres i efteråret, har titlen Fremtidens borgere - en undersøgelse af unge og demokrati og undersøger danske niende klasser

I flere omgange har han undersøgt viden om og holdning til demokrati hos ottende klasse-elever fra i alt 24 lande.  

Og hvis demokratiet var en person, ville Jonas Lieberkind derfor både have kendskab til vedkommendes helbred og et godt bud på en kur, i fald der måtte være brug for det. 

1. Hvad ved vi om danske unges viden om og engagement i demokratiet i forhold til andre landes unge?

"Der ved vi rigtig meget om. I de indtil videre to internationale undersøgelser, vi har lavet, scorer danske unge højest i den del af testen, der handler om viden om demokrati, samfundsforhold og politiske emner. Danske unge er også nogle af dem, der taler allermest med hinanden, familie og venner om politik og demokrati, og der er større tilbøjelighed blandt danske unge til at forvente at stemme end hos unge i andre lande.

Men når det så kommer til hvad man kan kalde mere ukonventionelle demokratiske aktiviteter: Demonstrationer, aktioner, civil ulydighed, pengeindsamlinger og andre politiske aktiviteter – det man kan betegne som civilsamfundsdrevne aktiviteter, falder danske unges tilbøjelighed til at deltage drastisk. 

Her placerer de sig blandt dem med allermindst tilbøjelighed. Der findes ikke noget land med større forskel mellem niveauet af viden og ambition om at deltage i den her type aktiviteter end Danmark." 

Er det et problem at der er det misforhold? 

"Både ja og nej. Ja, det er et problem, når vi har en hel generation, som støtter op om systemet og har stor viden om det, men som ikke har ambition om at omsætte det til en politisk handling og dermed give deres mening til kende.

Fra et demokratisk perspektiv er det et problem med en aldersgruppe, hvis holdninger og meninger ikke kommer til udtryk, fordi de ikke kan stemme til valg. Vi bruger ganske vist mange penge på ældre, som meget politik handler om, men vi bruger også rigtig mange penge på unge. FNs Børnekonvention giver formelt også børn og unge ret til at blive hørt. 

Når jeg så siger, at det på en måde alligevel ikke er et problem, er det fordi unge mennesker jo har interessen for demokrati og politik. De unges holdninger kommer til udtryk i de nære, trygge og familiære rum - i vennegruppen og i familien. Så på hvad man kan kalde det mikropolitiske plan spiller de en rolle men ikke rigtig i det makropolitiske. Et af mine yndlingseksempler er, at rigtig mange familier indfører en vegetardag derhjemme fordi deres teenager har foreslået det. Og når 60.000 teenagere indfører en vegetardag i familien, så gør det virkelig en forskel."

2. Hvad ved man om, hvilke faktorer er det, der indvirker på unges holdning til demokratiet?

"Det ved man meget lidt om. Nogen lande har skolefag om det her emne – i Danmark har vi samfundsfag, der dækker det. Men de unge har ikke haft samfundsfag særlig længe, når man tester dem i den her undersøgelse. Og i det danske skolesystem har demokratiet med i formålsparagrafferne, men ingen specifikke fag har den opgave.

Så på den ene opgave spiller skolen en markant rolle, på den anden side må vi også konkludere det er en del af en kultur. Som skolen er et resultat af. Vi ved at folk med baggrunde der er mindre ressourcestærke, står svagere. Men man skal huske, at viden er ikke det eneste, der forbereder unge på at være en del af et demokratisk samfund." 

Om GRUNDLOVSFESTEN

GRUNDLOVSFESTEN støtter over 30 arrangementer rundt om i Danmark afholdt af folkeskoler, efterskoler, ungdomsskoler, friskoler, højskoler, biblioteker og andre lokale ildsjæle. Formålet er at skabe opmærksomhed hos børn, unge og alle andre om frihed og demokrati – og at have en festlig dag. Bag ideen står Olav Hesseldahl, der selv har norsk familie og derfor er inspirereret af 17. maj, Norges grundlovsdag.

”Jeg drømmer om, at alle børn, der ser en offentlig bus med flag på den 5. juni, med det samme siger: ‘Det er, fordi det er grundlovsdag” siger han.

Bag GRUNDLOVSFESTEN står 50 markante danskere. Bl.a. Bertel Haarder, Johanne Schmidt-Nielsen, Tarek Hussein, Imran Rashid, Poul Nesgaard, Geeti Amiri, Sørine Gotfredsen og Claus Hjortdal. Find hele listen her.  Initiativet er støttet af Nordea-fonden og TrygFonden.

3. Er det en god ide at bearbejde det engagement ved at peppe grundlovsdag op som GRUNDLOVSFESTEN prøver? 

"Ubetinget ja – en supergod ide. Af forskellige grunde. Grundloven i sig selv er ikke specielt afgørende og der står stort set ikke noget om børn og unge i den. Men selve festdelen er: At man skaber noget entusiasme, et break i de teknisk prægede og i de vidensbaserede diskussioner. En fest kan vise, at der er andre måder at være sammen på om de vigtige spørgsmål.

En fest kan understøtte at man møder hinanden på tværs af alder, holdninger og baggrund. I modsætning til det private, som kun eksponerer dig for nogen, du ligner eller er enige med. Hvis det lykkes dig at provokere din familie med en vegetardag, bliver det højest til et skænderi, som ikke ændrer noget – ingen ændrer holdning. Mikropolitik udspiller sig typisk i ekkokamre. 

Og når forskellige grupper møder hinanden, har de en tendens til at forskanse sig i deres ekkokamre, og der kan opstå en polarisering: Klimaaktivister er typisk højtuddannede kvinder i storbyer som plæderer for offentlig transport og fordømmer folk, som benytter forbrændingsmotorer. Når de møder unge i områder, hvor bussen ikke kører, så knallert eller bil er fundamentalt for et ungdomsliv, fører det til holdninger om, at klimaaktivister er idioter, som ikke forstår de andres livssituation.

Så grundlovsfesten kan skabe et uformelt rum, hvor forskellige grupper kan mødes – løsrevet af hverdagen og fra bilentusiasme og klimaaktivisme. Hvor man kan lave noget sjovt med et sus af fællesskab."  

4. Kan man lære om grundloven for tidligt? Der er jo børn fra grundskolen, som deltager i GRUNDLOVSFESTEN.

"Danske unge bliver fra 0. klasse opfattet som nogen, der endnu ikke er der – de er hele tiden på vej, hele tiden under uddannelse. De er altid underlagt noget andet og oplever kun i lille grad sig selv som politiske og demokratiske subjekter i egen ret. Så spørger du mig om, hvorvidt man kan lære for meget for tidligt, er svaret ja. Men jeg synes omvendt, det er en god ide at engagere de helt unge i en festligholdelse og skabe en kultur for, at man også som ung som bør ytre sig med de holdninger, man har. 

Det må bare ikke være ud fra en belæringsdiskurs. Hvis det bliver som den norske nationaldag, som Olav fra Demokratifesten er inspireret af, får det let en karakter af pligt og ’gamle’ nationale traditioner, som de unge ikke umiddelbart kan relatere sig til.

Det er ofte de ældre generationer, som belærer de unge med referencer til 2VK, 68 og 9-11. ’Ved du ikke, hvad der skete i 89?’  ’Nej, men til gengæld har jeg oplevet corona på en helt anden måde, end du har’. Og alle de holdninger er substantielle for et demokrati. Så en fest må både have som ambition at få unge til at mødes på tværs og bryde med deres ekkokamre, men også at få den ældre generation til at mødes med de yngre."

5. Har du selv et særligt forhold til grundlovsdag? 

"Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har tænkt rigtig meget over det efter Grundlovsfest-initiativet. Ideen om et sted, hvor man kan mødes uden klar politisk, ideologisk holdning, er smuk. Faren er det traditionelle og baggudskuende element – vi lever jo sammen med mange mennesker, herunder unge mennesker, for hvem vores gamle traditioner ikke nødvendigvis er noget særligt. Og til en fest kan man invitere alle mulige mennesker, men man kan også være ekskluderende.

Den grundlovsfest, jeg selv ville gå til, skulle være meget åben og fri og basere sig på de mennesker som lever i det område, vi er i. Den må ikke være eksklusiv for nogle få."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Olav Hesseldahl

Rektor, Det Politiske Akademi, leder og initiativtager, Grundlovsfesten, bestyrelsesmedlem, Roskilde Festival
cand.mag. (filosofi, Københavns Uni. 2012)

0:000:00