Debat

Kom ud af klubhuset og ind i kampen: Få lokalforeningens ønsker med i det kommunale budget

I denne tid er der gang i budgetforhandlingerne i alle landets kommuner. Så hvis du har et ønske om at få flere penge til at udvikle og drive netop din lokalforenings aktiviteter i 2024 og frem – så er det på høje tid at komme ind i kampen. 

Når kommuner - som Københavns kommune her - præsenterer budgetaftaler, ligger der en lang proces bag. Som forening er der god grund til at sætte sig ind i, hvornår man skal sætte ind, for at have chance for at få sine ønsker med. Torben Stenstrup giver gode råd til, hvordan man selv som en lille forening kan gøre sine ønsker gældende og maksimere sine chancer for at få dem opfyldt.
Når kommuner - som Københavns kommune her - præsenterer budgetaftaler, ligger der en lang proces bag. Som forening er der god grund til at sætte sig ind i, hvornår man skal sætte ind, for at have chance for at få sine ønsker med. Torben Stenstrup giver gode råd til, hvordan man selv som en lille forening kan gøre sine ønsker gældende og maksimere sine chancer for at få dem opfyldt.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Måske er timingen optimal og jeres drømme passer lige ind i den politiske dialog – og måske er ”toget kørt” for 2024, men så kan det være en god ide allerede nu at varme op til næste års budgetforhandlinger.

Uanset hvad, kan du være sikker på to ting: 1) Flere penge til foreningslivet kommer ikke af sig selv og 2) Politikerne kan ikke gætte hvad du og din forening går og drømmer om. I må ud af klubhuset og ind i kampen! 

Om skribenten

Torben Stenstrup skriver på Altinget Civilsamfund om lokalforeninger. Han driver Foreningsudviklerne som selvstændig konsulent, er landsformand for Dansk Oplysnings Forbund, spejderleder hos KFUM-Spejderne, formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune og forfatter til tre bøger om foreningsudvikling – senest ”Den attraktive forening”. Torben Stenstrups fokus vil være perspektiver på ledelse af frivillige ledere og udvikling af foreninger, som både kan inspirere frivillige og lønnede ressourcer i kommuner og organisationer til at styrke de lokale foreninger.

Det kommunale budget er en slagmark

Hvis du følger med i den politiske debat i din kommune, har du sikkert et billede af kommunens økonomiske situation. I rigtig mange kommuner er kernevelfærden under pres, og der er et massivt behov for flere penge til daginstitutioner, skoler, ældrepleje, mennesker med særlige behov samt investeringer i veje, grøn omstilling og bygningsmasse.

I det lys kan folkeoplysning, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde drukne fuldstændigt – for det er jo sådan lidt ”hyggeligt fritidsliv for borgerne”, mens kernevelfærden handler om liv og død, eller…

Hvis dén dagsorden får lov at gælde, så kan kultur og foreningsliv let spares væk, mens ”de vigtige” budgetområder kan få flere penge.

Derfor er det vigtigt, at du og andre gode kræfter i foreningslivet går ind i budgetforhandlingerne med konkrete budskaber og fremhæver betydningen af et stærkt foreningsliv.

Hvorfor er din lokalforening (også) vigtig i kommunen?  

Hvis du gerne vil tiltrække flere penge til din forening – eller bare opretholde de bestående tilskud – er det en god ide at fortælle lokalpolitikerne og omverdenen om din forenings betydning:

Helt konkret - hvem får glæde af jeres aktiviteter, hvem er jeres deltagere og frivillige og hvilket udbytte opnår lokalsamfundet ved at I findes?

Hvis I til næste år modtager flere penge fra kommunen, hvad vil I så kunne skabe mere af, eller hvilke helt nye initiativer, vil I kunne afprøve?

Det er en god ide at være konkret omkring beskrivelsen af specifikke tiltag og de synlige resultater, I forventer. Pas dog på med at love urealistiske resultater eller at skabe en ”kontrakt”, hvor din forening skal ”levere værdi for pengene”. Din forening er ikke en virksomhed, der skal retfærdiggøre sig selv.

Fremhæv også gerne sammenhængen mellem din forenings konkrete initiativer og de overordnede temaer, som lokalpolitikerne og hele kommunen stræber efter at indfri.

Det kan for eksempel handle om øget sundhed, fysisk og mental velvære i dagligdagen, udvikling af stærke lokalsamfund (som tiltrækker nye borgere), demokratiudvikling og dialog på tværs af mennesker med forskellige baggrunde eller en styrkelse af børn og unges læring og trivsel.

Det kan godt være, at din forening ikke er ”kernevelfærd”, men lur mig om ikke I bidrager substantielt til borgernes gode liv i din kommune! 

Fortæl om lokalforeningens drøm eller aktuelle behov

Det er vigtigt at nævne et konkret og realistisk beløb, som I ønsker (mere) i budgettet.

Er det et engangsbeløb til anskaffelse af konkret udstyr, forbedring af jeres klubhus eller et udviklingsprojekt for at få flere medlemmer?

Eller et det et årligt tilbagevendende beløb til at styrke jeres driftsøkonomi?

For kommunen er det vigtigt at vide, om det vedrører drift eller anlæg – og om det er et engangsbeløb eller en permanent ekstraudgift.

Det er klogt at udvælge et enkelt budgetønske i stedet for at bede om flere ting ad gangen. Derudover er det en god overvejelse, om I skal stille budgetønsket selv – eller løfte det til en fælles sag og fremføre ønsket sammen med andre.

Det kan være et nyt anlæg som et stadion, en svømmehal, idrætshal eller lignende, som I kunne tænke jer, at kommunen opfører.

Hvis jeres ønske er et nyt klubhus, et udendørs anlæg eller en konkret anskaffelse, vil det indgå som et ”anlægsønske”, som I bedst fremfører selv.

Lav en halv eller hel A4 side hvor I beskriver den overordnede ide, formålet, målgruppen, strategiske muligheder/værdi for kommunen, centrale tekniske pointer og tidsplan. Skriv hvad det samlede beløb inkl. moms vil være – og hvad I selv vil kunne skaffe fra fonde, egne opsparede midler osv. Det er ikke lige som en ansøgning, men et politisk papir med de centrale pointer for jeres ønske.

Hvis jeres ønske handler om flere midler til drift og udviklingsprojekter, er det ofte en god ide at fremhæve jeres eget konkrete forslag, men samtidig løfte ønsket op til en ”ordning”, der kan rumme andres lignende ønsker.

Hvis I drømmer om forbedringer på klubhuset, kan dette måske løses ved at foreslå en facilitetspulje med et årligt rammebeløb, hvor alle foreninger vil kunne søge. Eller en udviklingspulje, der sætter fokus på grøn omstilling, børn og unges trivsel, styrket folkesundhed osv.

Hvis politikerne sætter penge af til en sådan satsning, kan I efterfølgende søge om midler til jeres konkrete projekt. På samme måde kan det være et ønske at ændre på de generelle tilskudsregler for tildeling af lokaletilskud, driftsmidler eller andre tilskudsordninger. I alle disse tilfælde er det vigtigt at argumentere for betydningen for jeres konkrete muligheder – og samtidig skabe alliancer med andre foreninger og interesseorganisationer.

Nu er jeres budgetønske for 2024 blevet konkretiseret og næste opgave er at oplyse politikerne og kommunen om det.

Få ”Jackpot” i budgetspillet

Kommunalbestyrelsen skal vedtage budgettet for det kommende år senest den 15. oktober.

Forberedelserne og forhandlingerne er godt i gang i din kommune nu, og i rigtig mange kommuner holder kommunalbestyrelsen et budgetseminar og sender nøglepersoner fra de forskellige politiske partier til reelle forhandlinger fra midten af august og en måneds tid frem. Pludselig er der indgået et budgetforlig og kommunens kommunikationsafdeling udsender en pressemeddelelse med hovedpunkterne i forliget – som så altså skal besluttes endeligt af kommunalbestyrelsen. Dine muligheder for at få indflydelse kan være at:

 • Fremsætte jeres budgetønske i den formelle budgetproces, som understøttes af administrationen. Det er måske via kommunens hjemmeside, sende til hele det politiske udvalg for kultur og fritidsområdet og forvaltningen eller lignende. Spørg gerne i kultur og fritidsforvaltningen hvordan I får jeres ønske frem på rette tidspunkt i processen
 • Kontakte lokalpolitikere direkte med jeres ønsker 
 • Kontakte Folkeoplysningsudvalget, Frivilligrådet, samråd eller andre interessevaretagende samarbejdspartnere på din forenings område 
 • Skrive om ønsket i lokalavisen, på sociale medier eller andre steder, hvor jeres budskaber kommer ud offentligt (og hvor lokalpolitikerne får input)

Tips og gode råd til lokalforeningens budgetmæssige lobbyarbejde
 • Husk: Det er aldrig for sent at synliggøre jeres konkrete budgetønske, og hvis forliget er lukket – så se fremad og brug kræfterne på næste års budgetproces
 • Hold øje med kommunale spareforslag og gå til kamp med konkrete eksempler på betydningen for din forening, hvis besparelserne gennemføres. Måske kan du ligefrem argumentere for, at kommunen skal investere i dit budgetønske og droppe besparelserne
 • Politikere elsker at foreninger gearer kommunens tilskud med egne midler og tilskud fra fonde mv.
 • Hold en god dialog med politikere fra forskellige partier og 'begge sider af salen'
 • Vær saglig, konstruktiv, positiv og hold en god tone i dialogen med politikerne
 • Skab alliancer med andre foreninger og brug de interesseorganer, der arbejder for din forening og jeres område – de har stor glæde af konkrete foreningseksempler i deres eget virke
 • Husk at skriftligt materiale, du sender til kommunen, skal kunne læses i fuld offentlighed af borgere, fonde, politikere og alle andre, hvis nogen søger om aktindsigt
 • Budgetprocessen handler om at få et beløb eller en budgetramme sat fast på tavlen – bagefter følger den konkrete dialog om at realisere initiativet – fx at ansøge om beløbet og indsende en detaljeret projektbeskrivelse og søge om tilladelser mv.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00