Debat

Lev Uden Volds bestyrelse: Svært at se en national indsats mod partnervold uden Lev Uden Vold

Den nye regering vil igangsætte en national indsats mod partnervold og partnerdrab. Lev Uden Vold, som er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer, kan spille en vigtig rolle i det arbejde og finansieringen skal fremtidssikres, skriver organisationerne bag Lev Uden Vold.

En national indsats mod vold i nære relationer kræver, at Danmark på permanent basis har en national enhed, skriver organisationerne bag Lev uden Vold.
En national indsats mod vold i nære relationer kræver, at Danmark på permanent basis har en national enhed, skriver organisationerne bag Lev uden Vold.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jesper Rønn-Simonsen
Laura Kirch Kirkegaard
Mette Marie Yde
Ninna Thomsen
Jacob Engmose Astrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Inden sommerferien kom den tidligere regering med sit udspil til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Planen indeholdt en række ambitiøse initiativer.

Den nye regering har fulgt trop og vil igangsætte en national indsats mod partnervold og partnerdrab, hvor fokus blandt andet er på holdningsændring til volden, nye redskaber hos myndigheder, bedre samarbejde og en systematisk opfølgning på partnerdrab.

Det fortjener alt sammen stor ros.

Men det vi ser som en af krumtapperne i Danmarks indsats mod partnervold og partnerdrab – den nationale enhed mod vold i nære relationer – er fortsat finansieret med midlertidige midler, som var Lev Uden Vold stadig en forsøgsordning.

For os er det vanskeligt at se en ambitiøs national indsats mod partnervold og partnerdrab uden Lev Uden Vold

Jesper Rønn-Simonsen, Laura Kirch Kirkegaard, m.fl.
Se toppen af indlægget

I sommeren 2024 udløber Lev Uden Vold nuværende finansiering. Det hænger ikke sammen med de nationale ambitioner om at forebygge og stoppe vold i nære relationer på lang sigt. Sagt med andre ord: Der er behov for en permanent løsning på Lev Uden Volds finansiering.

Der er brug for Lev Uden Vold

I 2017 afsatte den daværende regering satspuljemidler til en national enhed mod vold i nære relationer. Formålet var klart: Enheden skulle arbejde for en samlet indsats på tværs af målgrupper og tilbud og understøtte hele sektoren med viden og voldsfaglighed.

Det har Lev Uden Vold gjort ved at løfte den socialfaglige rådgivning om vold i nære relationer, tilvejebringe ny viden og skabe mere dialog og tættere samarbejde på tværs af aktører.

Som organisationer, der hver dag møder voldsudsatte og voldsudøvere, stiftede vores fem organisationer i fællesskab Lev Uden Vold, fordi så vi et stort og udækket behov for en national samlende indsats på voldsområdet.

Læs også

Gennem de sidste fem år er det blevet cementeret, at behovet er reelt og fortsat vil være det. Og ikke nok med det: Behovet vil kun vokse, når Danmark de kommende år skal løfte ambitionsniveauet i en national indsats mod partnervold og partnerdrab, sådan som regeringsgrundlaget lægger op til.

For os er det vanskeligt at se en ambitiøs national indsats mod partnervold og partnerdrab uden Lev Uden Vold. 

Viden er med til at sætte vold på dagsordenen

Som nævnt, så risikerer Lev Uden Vold fra sommeren 2024 at stå uden statslig finansiering. Det vil betyde, at vi som samfund mister vigtige bidrag til den samlede indsats mod vold i nære relationer. 

Lev Uden Volds videns- og netværksarbejde er med til at skabe øget politisk og fagligt fokus på voldens mange ansigter og udfordringer.

Lev Uden Vold indsamler og formidler højtkvalificeret viden om voldsudsatte og voldsudøvere til gavn for civilsamfundet, myndigheder og fagpersoner i offentlige tilbud. Vidensarbejdet bidrager også til at sætte vold på den offentlige dagsorden og kvalificere beslutninger på både national- og kommunalpolitisk niveau.

Den nuværende finansiering over SSA-reserven er kortsigtet og uholdbar

Jesper Rønn-Simonsen, Laura Kirch Kirkegaard, m.fl.
Se toppen af indlægget

Lev Uden Vold varetager også den nationale hotline om vold i nære relationer, som er et døgnbemandet og anonymt rådgivningstilbud til både voldsudsatte, udøvere, pårørende og fagpersoner. Hotlinen sikrer i dag, at der er én indgang, og hotlinen har den nødvendige viden om ambulante hjælpetilbud og overblik over ledige krisecenterpladser på tværs af hele landet. 

Hotline og vidensarbejdet hænger tæt sammen: Rådgivning styrkes af Lev Uden Volds vidensarbejde og samarbejde med organisationer på området, mens vidensproduktionen og formidlingen omvendt næres af hotlinens direkte kontakt med målgrupperne.

Det må vi ikke risikere at miste, da det i sidste ende vil være de voldsudsatte, som betaler prisen.     

Vigtige politiske forhandlinger venter forude

Nu venter vigtige politiske forhandlinger om den nationale indsats – og ikke mindst økonomien bag. Her mener vi, at en varig finansiering af Lev Uden Vold må stå som et centralt element, når vi som samfund skal hjælpe flere mennesker til et liv uden vold.

Den nuværende finansiering over SSA-reserven er kortsigtet og uholdbar, og den er en hindring for Lev Uden Volds planlægning og vigtige arbejde i det lange perspektiv.

Som voldsfaglige organisationer og stifterne bag Lev Uden Vold, har vi en klar appel til den nye regering og det nye Folketing: En helhedsorienteret og ambitiøs indsats mod vold i nære relationer kræver, at Danmark på permanent basis har en national enhed.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jesper Rønn-Simonsen

Vicedirektør og forstander, Diakonissestiftelsen
hd(O) (CBS 2010), MBA (SDU, 2020)

Laura Kirch Kirkegaard

Direktør, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (Lokk), formand, Lev Uden Vold
cand.merc. i international business (Copenhagen Business School 2004)

Mette Marie Yde

Direktør, Danner
Cand.scient, geografi (Københavns Uni. 2004)

0:000:00