Debat

Fagforeningen DM: Nyt ekspertpanel skal sikre demokratisk ejede virksomheder

DEBAT: Med den nye finanslovsaftale får vi et ekspertpanel for demokratisk erhverv og medarbejdereje. Det skal sikre flere demokratisk ejede virksomheder, der med de rette rammer kan øge produktiviteten og forbedre arbejdsvilkår, skriver Camilla Gregersen.

Erhvervsdemokratiet har stort potentiale, som kan blive indfriet med nyt ekspertpanel, hvis man inddrager det demokratiske erhvervsliv og fagbevægelsen, mener Camilla Gregersen.
Erhvervsdemokratiet har stort potentiale, som kan blive indfriet med nyt ekspertpanel, hvis man inddrager det demokratiske erhvervsliv og fagbevægelsen, mener Camilla Gregersen.Foto: Pressefoto/Jacob Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Camilla Gregersen
Formand, Dansk Magisterforening

Bredt ejerskab og demokratisk kontrol i beslutningsprocesserne er grundtanken i de demokratiske erhverv, der vinder frem.

Det er glædeligt, at der med finanslovsaftalen søndag nu er fundet midler til at nedsætte et ekspertpanel, der skal kigge på rammevilkårene for demokratisk ejede virksomheder og også skal belyse de barrierer, der i dag måtte være for at opnå flere af disse virksomhedsformer.

Dansk erhvervsliv er kommet relativt godt gennem coronakrisen indtil nu. Mange brancher er dog hårdt ramt, og med nye nedlukninger kan flere få det svært. Forventningen er stadig flere konkurser.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Arbejdsløsheden er steget, og mange unge har for eksempel trods nyerhvervede kompetencer og stor energi svært ved at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

Potentialet i demokratisk erhverv
Danmark har før bevist potentialet i demokratisk erhverv med andelsbevægelsen som en vej til erhvervssucces og skabelse af job.

Demokratisk erhverv handler således om jobskabelse, langsigtet værdi og det gode arbejdsliv. Det handler om at forene rentabilitet og ordentlige arbejdsvilkår.

Camilla Gregersen
Formand, Dansk Magisterforening

Trods succes hos virksomheder som Coop, Nykredit og Arla er det ikke virksomhedsformer, der har gode samfundsmæssige rammevilkår – tværtimod er det svært at oprette selskaberne, som desuden er ringere stillet end traditionelle virksomhedsformer i reguleringen.

Læs også

Forskningen peger ellers på, at demokratisk erhverv har høj produktivitet, er overlevelsesdygtige og fastholder job i krisetider.

Hvis vi i Danmark prioriterer det politisk og inddrager det demokratiske erhvervsliv og fagbevægelsen, kan vi indfri et stort potentiale i erhvervsdemokrati.

En række tendenser og nye drivkræfter styrker nemlig potentialet i demokratisk erhverv. Adgangen til digital samarbejdsteknologi og nye netværk af formålsbaserede selvstændigt erhvervsdrivende bidrager til at styrke grobunden for en opblomstring af demokratiske virksomheder.

Blandt vidensarbejdere er der særligt et potentiale indenfor it og kommunikation samt videnservice, rådgivning og konsulentvirksomhed. Det kan vi for eksempel se ved de medarbejderejede konsulentvirksomheder Analyse & Tal, Knowledgeworker, Flexwerker og mange flere.

Vejen til ekspertpanelet
Dansk Magisterforening har arbejdet for nedsættelsen af ekspertpanelet for fremme af demokratisk erhverv, og vi værdsætter, at der er meget bred politisk opbakning til at se nærmere på, hvordan disse ejerskabsformer kan blive ligestillet med traditionelle virksomhedsformer og fondseje.

Det er helt afgørende, at fagbevægelsen kommer med i ekspertpanelet, da demokratisk erhverv i høj grad handler om vilkårene for arbejdet.

I Dansk Magisterforening går vi forrest. Vi har derfor taget initiativ til et erhvervsdemokratisk inkubatorforløb, der skal udklække nye erhvervsdemokratiske virksomheder.

Og interessen for vores inkubator var stor. På fire dage fik Dansk Magisterforening og vores partnerorganisationer tilmeldinger fra 160 grupper og enkeltpersoner til få pladser.

Det spirer i vækstlaget for at skabe og eje værdi sammen, og det ligger smukt i forlængelse af den danske tradition for andelsbevægelse.

Fokus på videnarbejdere
I Dansk Magisterforening har vi særligt kig på medarbejdereje, som passer godt til videnarbejderes arbejdsform med vægt på udstrakt medindflydelse, delegeret ansvar og innovation i arbejde.

Vidensarbejdere er særligt produktive og trives godt i flade hierarkier og netværksbaserede organisationer, hvor deres specialiserede viden kan komme mest smidigt i spil. Medarbejderejer er netop sådan en model.  

Demokratisk erhverv handler således om jobskabelse, langsigtet værdi og det gode arbejdsliv. Det handler om at forene rentabilitet og ordentlige arbejdsvilkår.

Der er stadig en vigtig rolle at spille for fagforeninger, selvom forholdet mellem virksomhedsejere og lønmodtagere i nogle virksomhedsformer ændres. Og medarbejderejede virksomheder er netop naturligt gode til at finde den rette balance mellem aktuel indtjening, og at arbejdsstyrken skal have de rette vilkår for at yde det bedste langsigtet.

Det er vores håb, at sammensætningen af et kommende ekspertpanel vil rumme de mange facetter og sikre det bedste grundlag for fremtidig udvikling af området.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Camilla Gregersen

Formand, DM, næstformand, Akademikerne, medlem, Dataetisk Råd
cand.mag (Roskilde Uni. 2004), MBA (SDU. 2018)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024