Undersøgelse: Danske ngo'er sakker bagud digitalt

BUNDSKRABER: Danske hjælpeorganisationer lander på en digital sidsteplads i sammenligning med de finske, norske og svenske, viser en ny undersøgelse. Folkekirkens Nødhjælp bliver dog rost for sit online læringslaboratorium.

Ofte kan ngo’erne ikke følge med danskernes ændrede digitale vaner, når de kommunikerer med dem, konkluderer en ny undersøgelse fra konsulenthuset Accenture.
Ofte kan ngo’erne ikke følge med danskernes ændrede digitale vaner, når de kommunikerer med dem, konkluderer en ny undersøgelse fra konsulenthuset Accenture.Foto: Sara Gangsted / Scanpix
Fakta
De 15 danske ngo'er, som er med i undersøgelsen

 • Mellemfolkeligt Samvirke
 • Care Danmark
 • Caritas
 • Folkekirkens Nødhjælp 
 • Røde Kors
 • Dansk Flygtningehjælp
 • DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
 • Læger uden Grænser
 • Greenpeace
 • Ibis Oxfam Danmark
 • Matematikcenter
 • Plan International Danmark
 • Red Barnet
 • Start Up Guide World
 • WWF


Kilde: Accenture

Fodslæbende frem for frontløbere. Dét billede tegner en ny nordisk undersøgelse af en håndfuld af de største danske ngo'ers digitale adfærd.

For eksempel giver en del velgørende organisationer kun sjældne opdateringer om deres arbejde – og typisk i form af et fysisk magasin – frem for løbende at orientere om deres indsatser og mærkesager.

”Vi kan generelt se, at ngo'erne ikke er lige så langt fremme i deres digitale udvikling som andre brancher. Og især ikke de danske, der ligger lavest på vores indeks for digital modenhed,” siger Søren Schou, der er talsmand for Corporate Citizenship hos konsulenthuset Accenture, som står bag undersøgelsen.

Dokumentation

Om undersøgelsen:
Accenture har undersøgt de digitale færdigheder hos i alt 60 ngo'er i Finland, Norge, Sverige og Danmark.

Ngo'erne er målt på fire parametre: digital planlægning, digital udvikling, digitalt salg og håndtering af digitale løsninger.

Samlet set får de danske organisationer en bundplacering på alle fire parametre, mens de finske og svenske deler førstepladsen.

Blandt de danske ngo'er scorer Start Up Guide World flest point for sin digitale optræden, Røde Kors løber med andenpladsen og Folkekirkens Nødhjælp får en tredjeplads.

Find hele undersøgelsen her.


0:000:00