Nyt projekt vil automatisere det perfekte match mellem frivillige og NGO’er

Projektet EMOVE vil automatisere matchmaking af brugere og frivillige og frigive hænder til mere menneskelig kontakt. Det kræver en bred viden om civilsamfundet, og at de sociale og menneskelige aspekter indtænkes fra start.

EMOVE-projektet viderefører erfaringer fra Elderlearn, som matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge. (Foto: Elderlearn)
EMOVE-projektet viderefører erfaringer fra Elderlearn, som matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge. (Foto: Elderlearn)