Debat

Planbørnefonden og Dansk Industri: Partnerskaber skal ikke være en fodnote på sidste side i den udviklingspolitiske strategi

Når Danmark skal forhandle den nye udviklingspolitiske strategi, er håbet, at der kommer fokus på innovative partnerskaber på tværs af landets sektorer. Det kan give nye perspektiver på udviklingsarbejdet, skriver Anne Smith Petersen og Marie Gad.

Danmark kan sætte skub i udviklingssamarbejdet ved at arbejde mere sammen på tværs af sektorer, mener Anne Smith Petersen og Marie Gad.
Danmark kan sætte skub i udviklingssamarbejdet ved at arbejde mere sammen på tværs af sektorer, mener Anne Smith Petersen og Marie Gad.Foto: Colourbox
Anne Smith Petersen
Marie Gad
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmarks næste udviklingspolitiske strategi er stadig ved at blive forhandlet på plads. Vores håb er, at de innovative partnerskaber på tværs af sektorer bliver en central del af dansk udviklingssamarbejde fremover.

Hvis vi skal indfri verdensmålene frem mod 2030, er partnerskaber på tværs af sektorer centrale. Uden det udviklingspolitiske engagement fra den private sektor og fonde kan vi ikke skabe de forandringer, som er nødvendige for at indfri 2030-dagsordenen.

Mange danske virksomheder har viden og teknologi, som kan skabe positive forandringer for verdens fattigste og mest udsatte mennesker, ligesom danske erhvervsorganisationers viden om social dialog, arbejdsmarked og jobskabelse kan bidrage til at skabe jobs og faglærte i udviklingslande.

Med forskellige ressourcer på tværs af sektorer komplementerer vi hinanden godt – og derfor skal vi også i endnu højere grad blive bedre til at tænke vores arbejde sammen

Anne Smith Petersen og Marie Gad
Vicedirektør i PlanBørnefonden og chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri

Samtidig har det danske civilsamfund lokalt netværk, tilstedeværelse og erfaring, som skal til for at forankre programmerne lokalt og skabe bæredygtig udvikling. Med forskellige ressourcer på tværs af sektorer komplementerer vi hinanden godt – og derfor skal vi også i endnu højere grad blive bedre til at tænke vores arbejde sammen.

Fem anbefalinger til innovativt partnerskab
For at sætte strøm til dette har vi i Planbørnefonden og Dansk Industri udviklet fem anbefalinger til, hvordan vi får skabt flere partnerskaber i dansk udviklingssamarbejde – for at bidrage til at indfri verdensmålene frem mod 2030.

1) Innovative partnerskaber på tværs af sektorer skal prioriteres i den kommende udviklingspolitiske strategi som et nøgleværktøj – og indsatsen skal være målbar.

Innovative partnerskaber på tværs af sektorer skal prioriteres som en tværgående, strategisk indsats i Danmarks næste udviklingspolitiske strategi. Partnerskaber skal ikke være en fodnote eller krølle på sidste side, men skal derimod prioriteres strategisk i Danmarks udviklingssamarbejde.

Og indsatsen skal være målbar: Vi foreslår, at man opstiller en konkret målsætning om, at en vis procentdel af bistanden bruges til programmer, som implementeres i partnerskaber.

2) Danmark skal prioritere innovative partnerskaber inden for danske styrkepositioner. Danmark går forrest i udviklingen af nye løsninger og teknologier i en lang række sektorer.

Her har danske virksomheder løsninger og teknologier, der kan skabe store positive forandringer for verdens fattigste mennesker. Vi anbefaler derfor en strategisk tilgang til innovative partnerskaber, hvor Danmark prioriterer partnerskaber inden for vores eksisterende styrkepositioner.

Planbørnefonden arbejder eksempelvis sammen med private aktører i vandsektoren for at give adgang til vand og styrke uddannelse i vandsektoren i Etiopien.

Tag lederskab for konkrete projekter
3) Fælles lederskab og klar ansvarsfordeling. For at lykkes med at skabe synergi mellem de forskellige kompetencer og ressourcer er det vigtigt med klart fælles lederskab og en klar fordeling af ansvar i projektet.

Med det mener vi, at både civilsamfund, den private sektor og myndighederne skal tage lederskab for de konkrete projekter. Samtidig skal det konkrete projekt også være med til at styre, hvordan det fælles lederskab udmøntes.

4) Vi skal i højere grad indtænke kommercielle løsninger i udviklingsarbejdet. Dansk udviklingssamarbejde skal ikke være bange for at indtænke kommercielle løsninger og finansielt afkast.

Danske virksomheder har teknologier og viden, som kan være med til at skabe positive forandringer i udviklingskontekster – og dette kan være et supplement til mere traditionel fattigdomsbekæmpelse. Vi anbefaler en større villighed til at tænke i de baner. 

5) Vi skal turde tage en risiko. Sidst, men ikke mindst, ved vi, at det afgørende, at alle, som investerer i udviklingskontekster, er risikovillige. Der er risici forbundet med at investere i udviklingskontekster, men vi ved også, at et udviklingsmæssigt afkast kan gå hånd i hånd med et finansielt afkast.

Med disse fem anbefalinger mener vi, at Danmark kan blive endnu stærkere i at arbejde i innovative partnerskaber og skabe endnu flere positive forandringer for verdens mest udsatte og fattige mennesker.

Det sætter vi også fokus på under Folkemødet, hvor Dansk Industri og Planbørnefonden debatterer partnerskaber i praksis: Hvordan civilsamfund, privatsektor og Danmark skaber udvikling og jobs i Afrika.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00