Kommentar af 
Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen: Velkommen til demokratiets nye tænketank, INVI

En ny tænketank med vilde ideer har sat sig på vippen, der vil demokrati frem for politikerlede og partiløshed. INVI der – uden at være bundet af ideologi – vil løse store, sammensatte problemer. "Velkommen på vores side af vippen", skriver Altingets udgiver i sin faste kommentar.

Tommy Ahlers, der er&nbsp;iværksætter og&nbsp;fhv. uddannelses- og forskningsminister, med&nbsp;Vibe Klarup,&nbsp;generalsekretær i Amnesty International Danmark og formand for det bornholmske folkemøde&nbsp;i et stille, eftertænksomt øjeblik. Spejder de efter, hvor demokratiet blev af? Nu er de i hvert fald med til at starte det lovende initiativ INVI - Institut for vilde problemer.<br>
Tommy Ahlers, der er iværksætter og fhv. uddannelses- og forskningsminister, med Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark og formand for det bornholmske folkemøde i et stille, eftertænksomt øjeblik. Spejder de efter, hvor demokratiet blev af? Nu er de i hvert fald med til at starte det lovende initiativ INVI - Institut for vilde problemer.
Foto: INVI.nu
Rasmus Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Flere og flere bliver bekymrede for demokratiets fremtid. Er der demokrati i Sverige om 75 år? I Danmark om 100? I Norge om 125? Måske-måske ikke.

Hvis udviklingen med fake news, partihopperi, partisvækkelse og modsætninger mellem befolkningsgrupper og styrkede fremmedreligioner fortsætter, som den har udfoldet sig de sidste 15-20 år, kan svaret i værste fald tippe til et nej. Så må vi håbe, at flest mulige personlige muligheder respekteres af den nye centralmagt, hvem der så tager den.

Men lad det ikke gå så vidt. Der er bevægelser i gang overalt i Norden for at værne om vores mindst ringe styreform, der er så presset og sjældent forekommende på kloden. Fonden Fritt Ord i Oslo gør eksempelvis et stort og prisværdigt arbejde, og herhjemme lancerede uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) for en måned siden en Magtudredning 2.0, der skal "belyse nogle dynamikker i folkestyret dybere". Blandt de 30 medlemmer af følgegruppen er i øvrigt to Altinget-chefer: chefredaktør Jakob Nielsen og strategidirektør Lisbeth Knudsen.

Forleden blev en nyskabelse lanceret: Tænketanken INVI med undertitlen "institut for vilde problemer".

Læs også

Vilde problemer er IKKE drømmen om vilde dyr i skoven eller vilde blomsterenge fremfor dyrkede marker. Det er ikke ideer til, hvad der skal erstatte Christianias Pusher Street.

Nej, 'vilde problemer' er en kendt politisk frase fra de senere år og står i modsætning til 'tamme problemer'.

I dag er mange samfundsproblemer vilde. Det vil sige, at de er svære at definere og håndtere. De mangler simpelthen oplagte løsninger, mener INVI, der tilføjer:

"Kigger vi tilbage, har Danmark overhalet mange lande i velstand de sidste 50 år. Det skyldes, at vi har været dygtige til at løse såkaldt tamme problemer. Det vil sige problemer, som er afgrænsede, forståelige, og hvor der findes en løsning, såsom opførelse af vejnet og skoler eller indførelse af rettigheder til folkepension og hospitalsbehandling. I dag står vi imidlertid tilbage med de vilde problemer. Det vil sige grænseoverskridende og genstridige problemer, som ikke lader sig definere så nemt eller løses ved at opføre en bygning eller indføre en ret."

Tænketanken bor hos Bikubenfonden på Nørrebro, fonden der sammen med kolleger fra TrygFonden til en start finansierer INVI. Det virker såre relevant, at netop de ret så "herreløse" penge i de to fonde støtter op om netop vores fælles demokrati, så pengene så at sige kommer tilbage til folket. 

Det er udtryk for partiers tiltagende krise. For de kan ikke tiltrække de bedste hoveder.

Rasmus Nielsen
Udgiver, Altinget

Den stjernespækkede initiativgruppe til tænketanken med superdemokraten, stifter og nu direktør Sigge Winther Nielsen i spidsen forklarer deres vilde tanker:

"Nogle af de problemer, vi står overfor, har ændret karakter. Vi er gået fra tamme til vilde problemer. Vilde problemer er grænseoverskridende og genstridige, er ikke nemme at definere og lader sig ikke løse alene ved at opføre en bygning eller hæve en ydelse. Hvordan løfter vi folkesundheden? Hvordan får vi flere hænder på arbejdsmarkedet, sætter skub i produktiviteten og hjælper socialt udsatte? Hvordan skruer vi op for læringen i folkeskolen, imødegår unges mistrivsel og tæmmer klima- og biodiversitetskriserne? Det er nogle af de vilde problemer, der står foran os i dag."

INVI præsenterer sig:

  • Vi udvikler visioner og værktøjer, så alle dem, der arbejder med vilde problemer, får flere strenge at spille på.
  • Vi bidrager sammen med eksperter og praktikere til at gentænke, hvordan vi udformer og udruller politik.
  • Vi afprøver metoder og modeller og er ikke bundet af ideologi, bureaukratiske kampe eller kommercielle interesser.

Ph.d. i statskundskab Sigge Winther Nielsen har været det meste af demokratiarenaen rundt: tidligere direktør i Djøf, embedsmand i Finansministeriet og studievært på DR2 Deadline.

Han slog desuden sit navn fast som forfatter i 2021, da han i bogen Entreprenørstaten argumenterede for, at dansk politik står i stampe. "Pseudopolitiske initiativer og symbolpolitik griber om sig, mens samfundets reelle og komplekse udfordringers politiske løsninger svinder hen i ingenting. Tilbage står spørgsmålet om det politiske system overhovedet er i stand til at løse borgernes stigende bekymringer og dalende tillid til politikerne," mente han som forfatter, som han fortsat nu mener som tænketanksstifter og -direktør.

Altingets Jakob Nielsen og Esben Schjørring behandler INVI i sidste uges udgave af podcasten #dkpol. De mener, at Sigge Winther Nielsen, hvis han havde været socialdemokrat i 60'ernes Danmark, nemt kunne være endt som finansminister eller endog statsminister. Underforstået: Det rækker den sympatiske og intellektuelle politiktænkers format til.

Jakob og Esben konstaterer så bare, at det eneste sted, Sigge Winther Nielsen ikke har trådt sine sko, er i partierne. Derfor ingen ministerpost.

Det er udtryk for partiers tiltagende krise. For de kan ikke tiltrække de bedste hoveder. Derfor sidder f.eks. Martin Aagerup i spidsen for Cepos og nu Sigge Winther Nielsen i INVI. Podcastduoen håber, at første punkt på INVIs dagsorden bliver at løse partiernes krise. Bare tænketanken kunne. Suk.

Men nu er den i gang. I bestyrelsen sidder - noget opsigtsvækkende - vicedirektør og folketingssekretær i Folketinget Torben Jensen. Hans forgænger af den gamle skole ville garanteret have rullet med øjnene, hvis han var blevet tilbudt det samme.

Hvis den erfarne, brede bestyrelse bag INVI har evner, som den har visioner, kan tænketanken og dens forsker- og praktikerpaneler komme til at præge den demokratiske debat i de nærmeste år.

Rasmus Nielsen
Udgiver, Altinget

Hvor er det livgivende, at en ledende embedsmand i demokratiet vælger - og får lov til - at træde ind i bestyrelsen for det nye demokrati-initiativ. Det viser, at en ny generation af embedsmænd er trådt ind på Christiansborg. Tak for det.

For vores eget vedkommende påtager Altinget sig også et medansvar for at få demokratiet på fode igen. På INVIs hjemmeside citeres minister- og redaktørnestor Hans Engell for at sige: “Politikerne interesserer sig stort set ikke for implementering af reformer - de holder øje med nyhedsmøllen i aviser og tv, hvor der heller ikke står meget om dette.” Eller med politisk redaktør på Altinget Esben Schjørrings ord: "Det at blive valgt er noget helt andet end at lave politik".

Vi, netavisen Altinget, startede i 2000 med visionen om at bringe borgeren tættere på Borgen. At formidle realpolitik før proces. Sagen før personen. Uvildigt og uden blåt eller rødt ideologisk ståsted som vores forfædre, aviserne. Fremme det nye, underbyggede argument fra aktørerne og bringe dem ind til ministre og ordførere, hvis ikke direkte til EU-institutionerne. Mere konstruktivt end nedbrydende i vores tilgang. Mere nysgerrig end detroniserende.

Og altid med formidling af fakta og serviceoplysninger. Hvad sker der hvor? Hvem fylder rundt, og hvem skal mindes efter deres dødsdag? Hvad siger den danske og den europæiske statistik og faktuelle ændringer i samfundet? Alt sammen formidles for at øge opbakningen til folkestyret. Simpelthen. Det er missionen. Først og sidst.

Blåt? Tja, bom bom. Rødt? Tja, bom bom. Ikke vores sag. Parlamentarisme. Folkestyre. Retfærdighed. Mindretalsbeskyttelse. Ligestilling. Ytringsfrihed. Det er vores lille rød-blå håndbog for publicister.

Læs også

Der er mange, der vil demokratiet det ondt - for selv at komme til. Men nu er der faldet en appelsin ned i folkestyrets turban. Et vægtlod, der måske kan få vippen til at tippe tilbage i retning af frisind, folkelighed og folkestyre.

INVI hedder den appelsin. Den søger nu medlemmer til et nyt såkaldt praktikerpanel.  "Fra kommunerne, virksomhederne, NGO’erne, centraladministrationen, civilsamfundet og alle dem imellem," inviteres der.

Vi redaktører og journalister hører ikke hjemme i sådant et panel, vi skal jo per armslængde skrive om alle disse glimrende tænketanke med og uden ideologi, der byder sig til som vandbærere af grundlovens og dens styreform. Men ellers hermed en opfordring til at gå med i dette praktikerpanel. Se bare, hvad Lars Løkkes forløber for regeringspartiet Moderaterne - det politiske netværk - blev til. 

Hvis den erfarne, brede bestyrelse bag INVI har evner, som den har visioner, kan INVI og dens forsker- og praktikerpaneler komme til at præge den demokratiske debat i de nærmeste år. Og medvirke til, at demokratiets undergang forvises langt ud i fremtiden.

Velkommen på vores side af vippen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sigge Winther Nielsen

Stifter og direktør, tænketanken INVI – Institut for vilde problemer, oplægsholder
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2010), ph.d. i statskundskab (Københavns Uni. 2013), Fulbright scholar Columbia University og gæsteforsker Berkeley, University of California

Tommy Ahlers

Bestyrelsesmedlem, Concito, iværksætter, fhv. MF og uddannelses- og forskningsminister (V)
cand.jur. (Københavns Uni. 2001)

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)

0:000:00