Regeringen vil sikre Inges ret til at arbejde frivilligt

UDSPIL: Regeringen vil forbedre ledige og efterlønneres mulighed for at arbejde frivilligt. DGI er begejstret, mens Frivilligrådet godt kan få øje på skønhedspletter i forslaget.

Inge Precht må ikke arbejde som frivillig instruktør i den lokale fitnessforening for hendes A-kasse. Det kan nyt udspil fra regeringen ændre på.
Inge Precht må ikke arbejde som frivillig instruktør i den lokale fitnessforening for hendes A-kasse. Det kan nyt udspil fra regeringen ændre på.
Rasmus Dahl Løppenthin

Det kom som et chok for Inge Precht, da hun tilbage i 2014 fik besked på, at A-kassen ville skære i hendes efterløn. Blot fordi hun arbejdede som frivillig instruktør i Sunds Forenings Fitness to timer om ugen.

“Det kom virkelig bag på mig, og jeg synes jo, det var så ærgerligt” siger hun.

Men nu kommer regeringen med en håndsrækning til Inge og andre efterlønsmodtagere, som gerne vil arbejde frivilligt.

Mandag lancerede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne-og socialminister Mai Mercado (K) nemlig et udspil, der er en markant lempelse af reglerne på området. De såkaldte timegrænser bliver hævet, så efterlønnere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i 15 timer og dagpengemodtagere 10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse. For begge grupper er grænsen i dag på fire timer.

Gør man op med de her uigennemsigtige regler, tror jeg på, at det vil fjerne mange af de barrierer, som de oplever i forhold til at blive frivillige.

Søren Møller, Formand, DGI

Bliver de nye regler en realitet, vil det samtidig betyde, at A-kasserne ikke længere skal vurdere, hvad den frivillige laver. Så længe det foregår i foreningsregi kan den frivillige ikke bliver trukket i sin ydelse.

“Hvis regeringens forslag bliver gennemført, vil det betyde, at vi kan sige til vores medlemmer på dagpenge og efterløn, at de roligt kan arbejde frivilligt, så længe de holder sig inden for timegrænsen. Det er et virkelig stort fremskridt,” siger formand for DGI, Søren Møller.

Han tror på, at man ved at fjerne restriktionerne kan øge ledige og efterlønneres lyst til at arbejde frivilligt.

“Gør man op med de her uigennemsigtige regler, tror jeg på, at det vil fjerne mange af de barrierer, som de oplever i forhold til at blive frivillige,” siger Søren Møller.

Åbner op for skøn
I Dansk Idrætsforbund klapper man også ad takterne i udspillet. Chef for Public Affairs Poul Broberg havde dog gerne set, at regeringen havde beskyttet de frivillige endnu mere imod at blive trukket i deres ydelse.

“Det er et stort fremskridt, og det bør skabe mere klarhed. Så stor ros til regeringen, men vi havde gerne set, at man endnu tydeligere havde defineret, hvad der ligger i at være en frivillig forening,” siger Poul Broberg.

Regeringen skriver i sit forslag, at man ”foreslår en ny definition af, hvad der forstås som en frivillig organisation, forening eller lignende i dagpengesystemet, som flugter definitionen på det sociale område.”

Men det er lidt for uklart, hvad den nye definition konkret vil betyde, mener Poul Broberg. Han frygter, at de enkelte sagsbehandlere i A-kasserne stadig vil foretage individuelle skøn.

“Vi havde gerne set, at man eksplicit havde sagt, at hvis man er på udlodningsloven eller som forening er fritaget for skat; ja, så tæller det som en frivillig forening i dagpengesystemet,” siger Poul Broberg, som understreger, at der er tale om et knaster i ellers lovende udspil.

Frivilligrådet er også overordnet positive.

“Vi synes, det er rigtig godt, at man lægger op til en lempelse på området,” siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

Frygter kamp om frivillige
Men hun er samtidig bekymret for, om regeringen går for langt. Regeringen lægger nemlig op til, at ledige og efterlønnere gerne må arbejde frivilligt i foreninger, der ikke har et almennyttigt formål.

“Det er uklart, hvad der ligger i det. Men vi er bekymrede for, om det betyder, at man blåstempler kommercielle spillere, der kan gå i direkte konkurrence med foreningslivet om de frivillige. For det ville ikke være en sund udvikling,” siger Vibe Klarup.

Rådet vil derfor holde et vågent øje med de forhandlinger, som regeringen sparker i gang 24. maj, hvor forligskredsen er indkaldt til møde. Og Dansk Folkepartis forhandler, beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, er ikke klar til at spise regeringens udspil uden videre.

“Jeg synes ikke, at udspillet er godt nok. Regeringen er meget optaget af dagpengemodtagere og folk på efterløn. Men jeg synes også, vi skal se på, om der er uhensigtsmæssigheder for folk på kontanthjælp, fleksjob og førtidspension. Når vi nu skal i gang med det her arbejde, kan vi lige så godt komme hele vejen rundt og sikre os, at der ikke er nogen, der kommer i klemme i systemet,” siger han.

Bent Bøgsted undlader samtidig at forholde sig til de konkrete forslag i udspillet.

“Vi er selvfølgelig klar til at se på det her, men jeg vil ikke låse mig fast på noget endnu. På den ene side er hensynet, at folk skal have lov til at arbejde frivilligt, men vi kan heller ikke have, at det medfører en fortrængning af lønnet arbejdskraft,” siger han.

I Sunds i Midtjylland venter Inge Precht i spænding på resultatet af forhandlingerne. Hun håber, at hun får grønt lys, når de nye regler sandsynlig træder i kraft ved årsskiftet.

“For så skal jeg helt sikkert være frivillig instruktør igen. Jeg har tæt kontakt til bestyrelsen, og min mand er også instruktør. Så det, håber jeg virkelig, bliver til noget,” siger hun.

Dokumentation

Her er hovedpunkterne i regeringens frivilligudspil

1) Timegrænsen hæves. Efterlønnere skal fremover kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse. Grænsen for dagpengemodtagere skal ifølge regeringen ligge på 10 timer. Indtil nu har grænsen for begge grupper været på fire timer.

2) Man lemper kravet til at kunne opnå status af at være en frivillig forening. Det har betydning, fordi ledige og efterlønnere kun må udføre frivilligt, ulønnet arbejde i foreningsregi, hvis de vil undgå at blive modregnet i deres ydelse. Blandt andet lægger man op til, at droppe kravet om, at man skal have et almennyttigt formål for at få status af frivillig forening i dagpengesystemet. Det medfører blandt andet, at fitnessforeninger, som er i konkurrence med kommercielle fitnesskæder, frit kan benytte sig af ledige frivillige, så længe de holder sig inden for timegrænsen.

3) Man åbner op, så ledige og efterlønsmodtagere kan udføre flere opgaver som frivillig, ulønnet. Groft sagt bliver der frit slag så længe de holder sig inden for timegrænsen og udfører det frivillige arbejde i foreningsregi. Det er en lempelse i forhold til i dag, hvor nogle A-kasser slår hårdt ned på ledige, som udfører administrative opgaver i en forening.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Bøgsted

Fhv. MF (DD)
maskinarbejder, Aalborg Tekniske Skole 1976, oversergent (Avedøre Rekrut- og Sergentskole 1977), våbenmekaniker (Nørrejyske Artilleriregiment 1977)

Søren Møller

Formand, Collective Impact - Fremtidens bæredygtige landskaber, medlem, Det Etiske Råd, bestyrelsesformand, DGI Byen, medejer og bestyrelsesformand, Water and Wellness
lærer (Silkeborg Seminarium 1980)

Vibe Klarup

Generalsekretær, Amnesty International Danmark, formand, Foreningen Folkemødet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1996)