Socialstyrelsen svarer på kritik: "Vi skærper nu kontrollen yderligere"

SVINDELSAG: Socialstyrelsens direktør, Birgitte Anker, forklarer over for Altinget, at man er chokeret over svindelsagen, hvor en medarbejder har taget 111 millioner fra satspuljemidlerne. Socialstyrelsen vil nu intensivere kontrollen.

Tirsdag så en af nyere tids største svindelsager for første gang dagens lys. Her kom det frem, at den 64-årige embedsmand Britta Nielsen i Socialstyrelsen over en periode fra 2002 til 2018 har overført i alt 111 millioner til sin egen konto. Men hvordan kunne det lade sig gøre, at den betroede ansatte kunne slippe af sted med at svindle for så mange millioner? Hvad vil Socialstyrelsen gøre for, at det ikke sker igen? Og hvordan ser direktøren sit eget ansvar i sagen?

Det har vi spurgt Socialstyrelsens direktør, Birgitte Anker, om. Direktøren har valgt at svare skriftligt.

Hvad er din overordnede reaktion på svindelsagen? 

"Siden Socialstyrelsen fik den første begrundede mistanke om svindel, har styrelsen arbejdet i døgndrift på at afdække, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske i samarbejde med departementet, politiet og relevante eksperter. Det er en stærkt chokerende og ærgerlig sag. Socialstyrelsen har strammet forvaltningen på en lang række områder, siden styrelsen overtog tilskudsforvaltningen i august 2015, men sagen viser desværre, at vi ikke er helt færdige. Kontrollen skærpes nu yderligere"

Den 64-årige blev til pressemødet omtalt som superbruger. Hvilke rettigheder har en superbruger? 

"Af hensyn til den igangværende efterforskning har vi ikke mulighed for at besvare spørgsmålet."

Har vedkommende været i stand til at overføre midler til egen konto uden andres godkendelse?

"Hvordan det har kunnet lade sig gøre at begå underslæb over så lang en årrække skal de to igangsatte eksterne undersøgelser søge at afdække."

Hvornår var medarbejderen sidst på arbejde? 

"I den konkrete sag må Socialstyrelsen ikke oplyse om den mistænktes sidste arbejdsdag. Socialstyrelsen har bortvist medarbejderen den 26. september 2018. Op til bortvisningen er personalesagen håndteret i henhold til de offentligretlige regler for ansættelsesforhold."

Hvad viste den revision, der i slut-august førte til optrevlingen af sagen? Hvorfor blev revisionen sat i gang? 

"Misbruget er opdaget i forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen i august 2018."

1,5 milliard går igennem styrelsen
Hvor er midlerne taget fra? Er det midler, der skulle være gået til udbetaling, er det tilbagebetalte midler fra organisationer, der ikke har benyttet sig af alle bevilgede midler eller noget helt tredje?

"Den ene af de to eksterne undersøgelser skal kortlægge omfanget af svindlen samt gennemgå alle systemer og kontroller, herunder se på hvor kontrollen ikke har været tilstrækkelig i perioden 2002-2018."

Hvem kontrollerer, hvad de penge, der går gennem styrelsen, præcist bliver brugt til? 

"Det sker efter de generelle regler for staten."

Hvor mange penge går gennem styrelsen hvert år cirka? 

"Socialstyrelsen har i 2018 et budget på ca. 1,5 mia. kr."

Hvor mange mennesker i styrelsen har adgang til at flytte pengebeløb? 

"Der er pt. 10 administrative medarbejdere ansat i Socialstyrelsens tilskudsforvaltning."

Hvad har reglerne været for at flytte rundt på midler i styrelsen – skulle der for eksempel to underskrifter til for at overføre et beløb fra én konto til en anden? 

"Af hensyn til efterforskningen er det ikke muligt at besvare dette spørgsmål."

Undersøgelser skal afdække svindlen
Hvordan ser du dit eget ansvar i sagen? 

"Det er en sag, der strækker sig over to årtier. Der er igangsat to eksterne undersøgelser, der skal klarlægge sagen og bl.a. se på, om der kan placeres et ansvar."

Rigsrevisionen har tidligere kritiseret, at det er for uigennemskueligt, hvad pengene fra satspuljen bliver brugt til. Hvad gjorde du som ny leder for at rette op på det? 

"I august 2015 blev tilskudsadministrationen flyttet fra departementet til Socialstyrelsen, hvor den er placeret i dag. Siden overflytningen har der været et særligt fokus at følge op på dels Kammeradvokatens vurdering af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds tilskudsadministration og dels Statsrevisorernes beretning om ansøgningspuljer med begrænset ansøgerkreds på ministerområdet med henblik på at sikre tilskudsadministrationens generelle overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler og principper samt løsning af konkrete forvaltningsretlige problemstillinger."

"I forlængelse af et samråd om ministeriets tilskudsadministration på det frivillige sociale i efteråret 2015, blev fokus på kortere sagsbehandlingstid og rettidig udmøntning af ansøgningspuljer skærpet som følge af kritik af forsinkede puljer. Dette er afspejlet i styrelsens resultatmål fra og med 2016."

Siden vi Socialstyrelsen fik opgaven har der været fokus på at sikre en korrekt forvaltningsmæssig administration, effektiv løbende drift samt rekruttering og oplæring af nye medarbejdere pga en ekstraordinært høj personaleomsætning (blandt andet som følge af styrelsens samling i Odense). Sideløbende er der foretaget en større oprydning i og optimering af tilskudsadministrationen generelt, idet der bl.a. frem til 2016 var oparbejdet betydelige sagsbehandlingspukler i forhold til regnskaber, rapporter og afslutning af sager. Puklerne er for regnskabsdelen og rapportdelen er blevet systematisk håndteret fra medio 2016, så fristerne overholdes."

"Det bemærkes, at Rigsrevisionen i 2016 har gennemført revision af tilskudsadministrationen med en konklusion om, at Socialstyrelsens tilskudsadministration samlet set er tilfredsstillende. I 2017 har Rigsrevisionen ikke gennemført revision af tilskudsadministrationen."

Hvordan kan der forsvinde 15 millioner fra styrelsen i løbet af et enkelt år, uden at ledelsen opdager det? Hvordan kunne der forsvinde 5,6 millioner fra styrelsen i 2016, uden at du eller dine nærmeste ledere under dig blev opmærksom på det?

"Hvordan det har kunnet lade sig gøre at begå underslæb over så lang en årrække skal de to igangsatte eksterne undersøgelser søge at afdække. Undersøgelserne dækker både perioden før og efter at Socialstyrelsen overtog opgaven."

Forrige artikel Rigsrevisionen har advaret om rod i sociale tilskud siden 2006 Rigsrevisionen har advaret om rod i sociale tilskud siden 2006 Næste artikel Anker Brink Lund i ny bog: Den politiske dimension i civilsamfundet har det skidt Anker Brink Lund i ny bog: Den politiske dimension i civilsamfundet har det skidt
IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IT-startup: Vi vil give en milliard mennesker adgang til uddannelse

IMPACT: Alle har ret til ordentlig uddannelse, mener Andreas Piculell. Han har bygget en læringsplatform, der retter sig ind efter elevernes niveau. Nu beder han ngo'er om hjælp til at brede platformen ud på steder, hvor der ikke er adgang til uddannelse.