Velux Fonden om deltagelsesorienteret filantropi: "Vi har taget det så langt, som vi har haft fantasi til"

Velux Fonden har rekrutteret en gruppe mennesker med førstehåndserfaring i de problematikker, som fonden bevilger penge til at løse. Selvom disse eksperter ikke er med til at tage endelig beslutning om bevillinger, har de haft afgørende indflydelse på, hvilke projekter, der har fået chance for bevilling. Programchefen kan endnu ikke sige, hvad næste skridt bliver, men der bliver et næste skridt.

Foto: VELUX FONDEN
Gitte Skotby-Young Ballenstedt

Der står i Velux Fondens fundats, at det er bestyrelsen, som bevilger. 

Og så kunne samtalen om at dele magt og indflydelse for bevillingsgivere i fonde for så vidt slutte her.

Det gør den heldigvis ikke.

Altinget logoCivilsamfund
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget civilsamfund kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00