Vibe Klarup værdsætter Amnestys uafhængighed af offentlige midler: 'Men Danmark er stadig et privilegeret sted at være civil aktør'

Med en mangeårig karriere i det sociale civilsamfund bag sig kender hun bedre end nogen til en verden, som i høj grad drives med offentlige bevillinger. Sidste år skiftede Vibe Klarup så til Amnesty International Danmark – en organisation, som er stort set uafhængig af offentlige midler og med både national og international forankring. Det har givet hende nyt perspektiv på de danske forhold.

Nogle civile aktører kan føle sig nødsaget til at være tilbageholdende med kritik af politikere eller myndigheder af frygt for at miste bevillinger. Vibe Klarup - her sammen med Statsminister Mette Frederiksen (S) til årets Folkemøde, er enig i, at det er problematisk, men minder samtidig om, at danske civilsamfundsorganisationer har priviligerede forhold, sammenlignet med andre lande.  
Nogle civile aktører kan føle sig nødsaget til at være tilbageholdende med kritik af politikere eller myndigheder af frygt for at miste bevillinger. Vibe Klarup - her sammen med Statsminister Mette Frederiksen (S) til årets Folkemøde, er enig i, at det er problematisk, men minder samtidig om, at danske civilsamfundsorganisationer har priviligerede forhold, sammenlignet med andre lande.  Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Hun kalder det en stor forandring og en kæmpe gave: At være landet i en organisation, hvor pengene stort set kun kommer fra private støtter og donorer, og hvor man derfor aldrig skal interessere sig for, om ens kritik af politiske aktører eller myndigheder kan have konsekvenser for ens egen økonomi.

Ingen stiller krav om, at man skal mene eller tro noget bestemt, og der er armslængde mellem giver og modtager. Civilsamfundet er ikke under pres som i andre lande

Vibe Klarup
Generalsekretær, Amnesty International Danmark

Vibe Klarup ved om nogen, hvad hun taler om. Da hun sidste år tiltrådte som generalsekretær for Amnesty International Danmark, havde hun tidligere beklædt poster som talerør og interessevaretager for hjemløse, psykisk syge, voldsramte kvinder og socialt udsatte – alt sammen i et bredt spektrum af dansk civilsamfunds sociale segment – et segment, hvor mange organisationer er mere elle mindre afhængige af offentlige midler.

0:000:00