30. november 202312:30 - 14:00
Samråd: Administrative byrder for foreningslivet

Folketingets Kulturudvalg har kaldt kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og erhvervsminister Morten Bødskov (S) i åbent samråd om administrative byrder for foreningslivet.

Udvalget har bedt ministrene redegøre for, hvordan regeringen agter at gennemføre regeringsgrundlagets ambition om, at frivillige foreninger ikke skal drukne i bureaukrati og for høje gebyrer, og at skabe de bedste rammer for, at foreningslivet kan bruge tiden på tilbud, der bidrager til at få alle med i fællesskabet.

Ministrene forventes ligeledes at forholde sig til idékataloget "Forslag til at lette byrder for foreninger", hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, DGI, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danske Seniorer og Finans Danmark har formuleret en række forslag, der skal lette de byrder, mange foreninger oplever som følge af hvidvaskreglerne.

Endelig ønsker udvalget at vide, hvorvidt der er indført eventuelle unødigt restriktive regler og - såfremt det ikke kan udelukkes - om de agter at nedsætte en arbejdsgruppe eller lignende, der kan identificere eventuelle unødigt restriktive regler.

Samrådsspørgsmål er stillet af udvalget.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Engel-Schmidt

Kulturminister, MF (M)
officer af reserven (Kongens Artilleriregiment 2003), cand.merc. i international business (CBS 2010)

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

0:000:00