Stinus Lindgreen
 svarer 
Sophie Løhde

Stinus Lindgreen (R) spørger indenrigs- og sundhedsministeren, Sophie Løhde, om ministeren vil anmode Regionernes Behandlingsråd om at forholde sig til borgerforslaget

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 13, Spørgsmål 2
Vil ministeren anmode Regionernes Behandlingsråd om at forholde sig til borgerforslaget, herunder om det er lægefagligt og sundhedsøkonomisk anbefalelsesværdigt at tilbyde sensorbaserede glukosemålere til alle personer med insulinkrævende type 2-diabetes eller undergrupper heraf? Økonomien såvel som sundhedsmæssige gevinster bør belyses i besvarelsen.

Svar fra tirsdag den 9. januar 2024
”Vil ministeren anmode Regionernes Behandlingsråd om at forholde sig til borgerforslaget, herunder om det er lægefagligt og sundhedsøkonomisk anbefalelsesværdigt at tilbyde sensorbaserede glukosemålere til alle personer med insulinkrævende type 2-diabetes eller undergrupper heraf? Økonomien såvel som sundhedsmæssige gevinster bør belyses i besvarelsen.” Svar:

Der henvises til svar på B 13 spm. 1, hvor det fremgår, at der i Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem, er aftalt, at Behandlingsrådet skal undersøge, om og i så fald hvilke type 2-diabetespatienter, der er grundlag for at tilbyde sensorbaserede glukosemålere, herunder forholdet mellem omkostninger og effekt.

Det fremgår endvidere af aftalen, at regionerne i 2024-2026 i en forsøgsordning skal tilbyde sensorbaserede glukosemålere til op imod 4.400 voksne med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt og som har et blodsukkermål på over 53 mmol/l.

Behandlingsrådet har til formål at bidrage til mere sundhed for pengene og højere kvalitet og effektivitet i leveringen af sundhedsydelser. Det skal ske ved at understøtte, at der sker en større anvendelse af omkostningseffektive løsninger i sundhedsvæsenet gennem anbefalinger. Med omkostningseffektivt forstås, at der skal være et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger for sundhedsvæsenet. I en vurdering af et rimeligt forhold indgår også potentielle besparelser for personalet og patienterne i form af sparet tid, fx hvis en teknologi medfører, at patienter har færre besøg på sygehuset relateret til behandling af deres sygdom.

./.
0:000:00