svarer 
Sophie Løhde

Sundheds- og Ældreudvalget spørger indenrigs- og sundhedsministeren, Sophie Løhde, om ministeren vil give sit bud på, hvor mange diabetes 2 patienter, der er i behandling med insulin, og samtidig give et bud på de faglige anbefalinger for blodsukkerkontrol for disse patienter

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 13, Spørgsmål 3
Vil ministeren give sit bud på, hvor mange diabetes 2 patienter, der er i behandling med insulin, og samtidig give et bud på de faglige anbefalinger for blodsukkerkontrol for disse patienter? Og vil ministeren komme med et bud på, hvad det vil koste, hvis insulinkrævende diabetes 2 patienter skal gives mulighed for at vælge en glukosesensor frem for de nuværende fingerpriksystemer?

Svar fra tirsdag den 9. januar 2024
”Vil ministeren give sit bud på, hvor mange diabetes 2 patienter, der er i behandling med insulin, og samtidig give et bud på de faglige anbefalinger for blodsukkerkontrol for disse patienter? Og vil ministeren komme med et bud på, hvad det vil koste, hvis insulinkrævende diabetes 2 patienter skal gives mulighed for at vælge en glukosesensor frem for de nuværende fingerpriksystemer?” Svar:

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt med sikkerhed at vurdere, hvor mange type 2-diabetespatienter, der har et sundhedsfagligt behov for eller har lyst til at anvende en glukosemåler, hvorfor de reelle sundhedsøkonomiske- og faglige effekter ved at tilbyde en glukosemåler til patientgruppen er behæftet med betydelig usikkerhed.

Derfor indgår det, som en del af den fælles aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem, som regeringen indgik med KL og Danske Regioner 19. december 2023, at Behandlingsrådet skal vurdere om og i så fald hvilke type 2-diabetespatienter, der bør få tilbud om sensorbaserede glukosemålere, herunder forholdet mellem effekt og omkostninger.

Jeg henviser endvidere til svar på B 13 spm. 1 og 2.
0:000:00