Rosa Lund
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Vil ministeren redegøre for den finansiering, der skal sikre foreningen Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 130

Vil ministeren redegøre for den finansiering, der skal sikre foreningen Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer, som ministeren den 6. december 2023 omtalte i Folketingssalen under mundtlig besvarelse af spørgsmål nr. S 284, hvor ministeren bl.a. fremhævede noget om at sikre statslige integrationsindsatser trods en beskæring af området som følge af kriminalforsorgsaftalen. Vil ministeren uddybe, hvad ministeren mener?

Svar fra tirsdag den 6. februar 2024

Vil ministeren redegøre for den finansiering, der skal sikre foreningen Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer, som ministeren den 6. december 2023 omtalte i Folketingssalen under mundtlig besvarelse af spørgsmål nr. S 284, hvor ministeren bl.a. fremhævede noget om at sikre statslige integrationsindsatser trods en beskæring af området som følge af kriminalforsorgsaftalen. Vil ministeren uddybe, hvad ministeren mener?

Svar:

Under Udlændinge- og Integrationsministeriet er der på finansloven for 2024 opført en bevilling på 0,5 mio. kr. årligt til foreningen Sabaah. Bevillingen er opført under finanslovens § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.

Som jeg også nævnte i folketingssalen den 6. december 2023, så er det en prioritet for regeringen at styrke indsatsen mod negativ social kontrol for minoritetsetniske kvinder, herunder også LGBT+-personer.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. februar 2024 annoncerede en pulje omhandlende styrket rådgivning til minoritetsetniske LGBT+-personer, hvortil der samlet er afsat 3,8 mio. kr.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil efter en faglig vurdering af de modtagne ansøgninger udmønte puljen på baggrund af de kriterier, som fremgår af puljens vejledning.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00