Zenia Stampe
 svarer 
Peter Hummelgaard

Hvordan stiller ministeren sig til at lave en langsigtet national strategi for at sikre det jødiske liv i Danmark inspireret af det svenske initiativ?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 451

Hvordan stiller ministeren sig til at lave en langsigtet national strategi for at sikre det jødiske liv i Danmark inspireret af det svenske initiativ »Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034«, herunder at sikre kontinuitet og stabilitet i bevillingerne til bl.a. afdækning af antisemitiske forbrydelser, forskning i jødedom, antisemitisme og holocaust samt oplysning via Jødisk Informationscenter m.m.?

Svar fra onsdag den 31. januar 2024

Jeg har noteret mig, at den svenske regering den 10. januar 2024 offentliggjorde en national strategi for at styrke jødisk liv i Sverige, som der også henvises til i spørgsmålet. Særligt i lyset af den seneste tids uacceptable opblussen i antisemitismen i Danmark som følge af konflikten mellem Israel og Hamas i Gaza overvejer regeringen løbende, om der er behov for yderligere tiltag, ligesom regeringen har en god og tæt dialog med Det Jødiske Samfund. Den svenske strategi indgår naturligvis i disse overvejelser.

Den daværende regering offentliggjorde i januar 2022 ”Handlingsplan mod antisemitisme”, som indeholder 15 initiativer, der skal sætte bredt ind mod antisemitisme i perioden 2022-2025. Med handlingsplanen blev der bl.a. afsat midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt. Samtidig indeholder handlingsplanen et initiativ om at sikre den fortsatte opretholdelse af de fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner samt et initiativ om et styrket udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe og på baggrund af drøftelser med Det Jødiske Samfund og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), ligesom der er indhentet erfaringer fra en række lande, forskere og organisationer.

Handlingsplanen indeholder flere relevante initiativer om kortlægning af viden om og forskning i antisemitisme. Handlingsplanen indeholder bl.a. et initiativ om styrket monitorering af antisemitiske hændelser gennem en årlig Side 2/3 bevilling på 300.000 kr. til Det Jødiske Samfunds Afdeling for Kortlægning og Videndeling af Antisemitiske Hændelser (AKVAH).

Videre indeholder handlingsplanen bl.a. et initiativ om at igangsætte og kortlægge forskning om antisemitisme i Danmark, herunder undersøgelse af antisemitismens udbredelse, udtryksformer, årsagsfaktorer, virkemekanismer og påvirkninger i det danske samfund, så det i højere grad afdækkes, hvor i samfundet antisemitismen trives. Det kan i den forbindelse oplyses, at Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE) under Udlændinge- og Integrationsministeriet i første kvartal af 2024 forventer at offentliggøre tre delrapporter samt en samlet rapport om forskellige nationale miljøer med henblik på at illustrere antisemitismen i en dansk kontekst.

Herudover er der gennem initiativet ”Mere oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark” udmøntet puljemidler til etablering af ”Alliancen mod online antisemitisme” (#AMOS-projektet), hvorigennem Jødisk Informationscenter, Nordic Safe Cities, Analyse & Tal samt Common Consultancy bl.a. har undersøgt, hvor udbredt online antisemitisme er i den offentlige debat på Facebook i Danmark, og hvordan den kommer til udtryk.

Foruden initiativerne i handlingsplanen kan det oplyses, at Rigspolitiet siden 2015 har udgivet en årlig rapport vedrørende hadforbrydelser, som bl.a. viser udviklingen i antallet af registrerede sager om hadforbrydelser med et religiøst motiv, herunder sager vedrørende antisemitisme.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00