Marlene Harpsøe
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Marlene Harpsøe (DD) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om lovændringen vedrørende foranstaltningsdømte giver de dømte bedre rettigheder

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 9
Vil ministeren redegøre for, om lovændringen vedrørende foranstaltningsdømte giver de dømte bedre rettigheder og dermed forbedrer deres retsstilling i forhold til gældende ret?

Svar fra onsdag den 31. januar 2024
”Vil ministeren redegøre for, om lovændringen vedrørende foranstaltningsdømte giver de dømte bedre rettigheder og dermed forbedrer deres retsstilling i forhold til gældende ret?” Svar:

Jeg lægger til grund, at spørgeren henviser til lovforslagets del vedrørende lovfæstelse i den sociale lovgivning af ophold på sociale tilbud for personer med udviklingshæmning, der af domstolene er dømt til anbringelse på en institution, og som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Lovforslaget vedrører ikke muligheden for, at domstolene kan træffe afgørelse om, at en person med udviklingshæmning uden lovligt ophold i Danmark skal anbringes på en institution. Denne mulighed har domstolene og benytter domstolene sig allerede af i dag. Lovforslaget har alene til formål at skabe den nødvendige kobling i den sociale lovgivning. Dette vil skabe den nødvendige klarhed i den sociale lovgivning for opholdet og sikre, at bl.a. reglerne om magtanvendelse finder anvendelse. Der vil således ikke ske en ændring i retsstillingen for den omhandlede persongruppe mht. anbringelsen på tilbud efter den sociale lovgivning.
0:000:00