svarer 
Sophie Løhde

Sundheds- og Ældreudvalget spørger indenrigs- og sundhedsministeren, Sophie Løhde, om kommentar til Dansk Folkepartis ændringsforslag til B 13

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

B 13, Spørgsmål 4
Vil ministeren kommentere Dansk Folkepartis ændringsforslag til B 13, jf. B 13 – bilag 4?

Svar fra onsdag den 21. februar 2024
”Vil ministeren kommentere Dansk Folkepartis ændringsforslag til B 13, jf. B 13 – bilag 4?

” Svar:

Regeringen bakker op om intentionen om at sikre, at personer med insulinkrævende diabetes får tildelt en sensorbaseret glukosemåler, hvis det anses for den rigtige løsning for den enkelte person med diabetes.

Derfor igangsættes nu også en forsøgsordning fra 2024-2026 om tilbud om sensorbaserede glukosemålere til op imod 4.400 voksne med type 2-diabetes, der tager insulin flere gange dagligt, og som har et blodsukkermål på over 52 mmol/l.

Forsøgsordningen igangsættes som led i implementeringen af Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem mellem Regeringen, KL og Danske Regioner, som skal styrke udbredelsen af hjemmebehandling. Forsøgsordningen skal følges af Behandlingsrådet, som skal vurdere om og i så fald hvilke type 2- diabetespatienter, der er grundlag for at tilbyde sensorbaserede glukosemålere, herunder forholdet mellem omkostninger og effekt af tilbuddet.

Parterne er som led i aftalen endvidere enige om at tage stilling til, hvorvidt forsøgsordningen skal fortsætte til en udvalgt gruppe af type 2-diabetespatienter efter forsøgsperioden.
0:000:00