Theresa Berg Andersen
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Theresa Berg Andersen (SF) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om ministeren bekræfte, at udvekslingen af oplysninger alene vil ske i sager med begrundet formodning om problemer

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 11
Kan ministeren vedrørende lovforslagets del om sikkerhedskonsulenten og hjemmelsgrundlag til udveksling og behandling af oplysninger uden forældrenes samtykke i sager om børn bekræfte, at udvekslingen af oplysninger alene vil ske i sager med begrundet formodning om problemer?

Svar fra onsdag den 7. februar 2024
”Kan ministeren vedrørende lovforslagets del om sikkerhedskonsulenten og hjemmelsgrundlag til udveksling og behandling af oplysninger uden forældrenes samtykke i sager om børn bekræfte, at udvekslingen af oplysninger alene vil ske i sager med begrundet formodning om problemer?” Svar:

Da spørgsmålet vedrører de dele af lovforslaget, der henhører under udlændinge- og integrationsministerens ressort, har jeg indhentet følgende bidrag til svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet:

”Med den foreslåede § 172 a, stk. 1, i barnets lov lægges der op til, at sikkerhedskonsulenterne kan bistå kommunerne, relevante myndigheder og aktører samt borgere med rådgivning i sager, hvor der er kendskab til eller grund til at antage, at der pågår en æresrelateret konflikt eller negativ social kontrol.

Formuleringen "kendskab til eller grund til at antage" vil skulle forstås i overensstemmelse med den måde, begrebet i øvrigt anvendes og forstås i §

133, stk. 1, i barnets lov og § 153 i serviceloven. Det betyder, at der ikke kræves et kendskab til barnets eller den unges forhold med en sådan sikkerhed, at der er en formodning om, at barnet eller den unge kan have behov for støtte efter barnets lov. Derimod vil der skulle være tale om en antagelse, der er sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold, som har givet grund til bekymring for barnets eller den unges udvikling eller sundhed, der betyder, at barnet eller den unge kan have behov for støtte.

Der lægges i den foreslåede § 172 c, stk. 1, i barnets lov op til at indføre en tilsvarende bestemmelse for koordinationsenheden mod genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold.

Der henvises til lovforslagets specielle bemærkninger, side 48-49, 67 og 70-71.

Adgangen til videregivelse og behandling af oplysninger om barnet eller den unge uden samtykke fra blandt andet forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med sikkerhedskonsulenternes rådgivning i en sag efter den foreslåede § 172 a, stk. 1, og § 172 c, stk. 1, i barnets lov vil således alene 1 finde sted i sager, hvor der er kendskab til eller grund til at antage, at der pågår en æresrelateret konflikt eller negativ social kontrol.”
0:000:00