Anna Falkenberg
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Anna Falkenberg (SP) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om, hvordan det sikres, at den danske institution, som færøske/grønlandske borgere anbringes på som følge af domsafsigelse, kan varetage borgerens behov

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 14
Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at den danske institution, som færøske/grønlandske borgere anbringes på som følge af domsafsigelse, kan varetage borgerens behov?

Svar fra torsdag den 8. februar 2024
”Vil ministeren redegøre for, hvordan det sikres, at den danske institution, som færøske/grønlandske borgere anbringes på som følge af domsafsigelse, kan varetage borgerens behov?” Svar:

Jeg kan oplyse, at det er den grønlandske hhv. færøske myndighed, der har ansvaret for, at borgeren modtager den nødvendige støtte, når en færøsk eller grønlandsk borger anbringes i Danmark i et tilbud efter den sociale lovgivning som følge af en dom afsagt af en færøsk eller grønlandsk ret. Ved en færøsk eller grønlandsk ret forstås Retten på Færøerne, en grønlandsk ret, Østre Landsret og Højesteret, jf. instansordningen i retsplejelov for Færøerne, og Højesteret, jf. instansordningen i retsplejelov for Grønland. Det er således den relevante grønlandske hhv. færøske myndighed, der har ansvaret for, at det pågældende tilbud kan varetage borgerens behov.
0:000:00