Anna Falkenberg
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Anna Falkenberg (SP) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om ministeren vil klarlægge reglerne om betalingsansvar

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 15
Vil ministeren klarlægge reglerne om betalingsansvar og sikre en varetagelse af borgerens behov ved anbringelse i Danmark efter domsafsigelse?

Svar fra torsdag den 8. februar 2024
”Vil ministeren klarlægge reglerne om betalingsansvar og sikre en varetagelse af borgerens behov ved anbringelse i Danmark efter domsafsigelse?” Svar:

Jeg kan oplyse, at lovforslaget (L 95) i § 1, nr. 9, og § 3, nr. 11, indeholder forslag til ændring af bemyndigelsesbestemmelser i lov om social service (serviceloven) og barnets lov. Ændringerne skal give mulighed for, at jeg som social- og boligminister efter aftale med hhv. Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut kan fastsætte regler om visitation, betaling og refusion, handleplaner, handle- og betalingskompetence, lovvalg samt besøgsrejser m.v., også i tilfælde, hvor en borgers anbringelse i Danmark på et tilbud efter den sociale lovgivning følger af en dom afsagt af Retten på Færøerne, af en grønlandsk ret, af Østre Landsret eller Højesteret, jf. instansordningen i retsplejelov for Færøerne, eller af Højesteret, jf. instansordningen i retsplejelov for Grønland.

Såfremt lovforslaget vedtages, er det min intention at anvende bemyndigelsen til at udstede regler om bl.a. betalingsansvar og håndtering af situationer, hvor et tilbud ikke kan varetage borgerens behov. Formålet med fastsættelsen af sådanne regler vil bl.a. være at sikre klarhed om betalingsansvar og ansvar for at sikre, at borgeren modtager den nødvendige hjælp og støtte.
0:000:00