Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Aaja Chemnitz (IA) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om Kriminalforsorgen i Grønland træffer i visse sager afgørelse om bl.a. udgange for anbragte grønlændere i Danmark

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 17
Kriminalforsorgen i Grønland træffer i visse sager afgørelse om bl.a. udgange for anbragte grønlændere i Danmark. Er der ved nærværende lovforslag taget hensyn til at forbedre samspillet mellem grønlandske og danske myndigheder?

Svar fra torsdag den 8. februar 2024
”Kriminalforsorgen i Grønland træffer i visse sager afgørelse om bl.a. udgange for anbragte grønlændere i Danmark. Er der ved nærværende lovforslag taget hensyn til at forbedre samspillet mellem grønlandske og danske myndigheder?” Svar:

Med lovforslaget foreslås, at der gives bemyndigelse til, at jeg som social- og boligminister kan fastsætte regler om visitation, betaling og refusion, handleplaner, handle- og betalingskompetence, lovvalg samt besøgsrejser m.v., når en borger af en grønlandsk ret er anbragt på en institution i Danmark.

Det er min forventning, at en klarere lovgivningsmæssige ramme i sociallovgivningen for denne persongruppe vil skabe grundlaget for et forbedret samspil mellem myndighederne fremadrettet.
0:000:00