Aaja Chemnitz Driefer
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Aaja Chemnitz (IA) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, om der er taget hensyn til, at de anbragte kan bevare deres familiære, sproglige og kulturelle relation til Grønland

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 18
Kapaciteten på de danske institutioner er presset. Er der ved nærværende lovforslag sikret tilstrækkelige pladser til grønlandsk anbragte på R3, og er der taget hensyn til, at de anbragte kan bevare deres familiære, sproglige og kulturelle relation til Grønland?

Svar fra torsdag den 8. februar 2024
”Kapaciteten på de danske institutioner er presset. Er der ved nærværende lovforslag sikret tilstrækkelige pladser til grønlandsk anbragte på R3, og er der taget hensyn til, at de anbragte kan bevare deres familiære, sproglige og kulturelle relation til Grønland?” Svar:

Med lovforslaget foreslås, at der gives bemyndigelse til, at jeg som social- og boligminister kan fastsætte regler om visitation, betaling og refusion, handleplaner, handle- og betalingskompetence, lovvalg samt besøgsrejser m.v., når en borger af en grønlandsk ret er anbragt på en institution i Danmark.

Ved en grønlandsk ret forstås en grønlandsk ret og Højesteret, jf. instansordningen i retsplejelov for Grønland.

Lovforslaget ændrer ikke på domstolenes mulighed for at træffe afgørelse om, at en grønlandsk borger skal anbringes på en institution i Danmark.

Lovforslaget vil således ikke medføre, at flere grønlandske borgere anbringes på institutioner i Danmark.
0:000:00