Theresa Berg Andersen
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Theresa Berg Andersen (SF) spørger social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, hvordan forskellen på en formodning og en antagelse skal forstås

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

L 95, Spørgsmål 19
Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af L 95 - spørgsmål 11 redegøre for, hvordan forskellen på en formodning og en antagelse skal forstås?

Svar fra fredag den 16. februar 2024
” Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af L 95 - spørgsmål 11 redegøre for, hvordan forskellen på en formodning og en antagelse skal forstås?” Svar:

Da spørgsmålet vedrører de dele af lovforslaget, der henhører under udlændinge- og integrationsministerens ressort, har jeg indhentet følgende bidrag til svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som har svare således:

”Udlændingeog Integrationsministeriet skal indledningsvis bemærke, at ordvalget ”formodning” og ”antagelse” knytter sig til lovforarbejderne til § 133, stk. 1, i barnets lov, jf. Folketingstidende 2022-23, tillæg A, L 93 som fremsat, side 384, og vil således skulle forstås i overensstemmelse hermed.

På den baggrund kan det oplyses, at det der er væsentligt for at forstå formuleringen ”kendskab til eller grund til at antage” er, at der skal være tale om en bekymring for barnets eller den unges udvikling eller sundhed, der er sagligt begrundet i barnets eller den unges forhold.” Jeg kan henholde mig til ovenstående.
0:000:00