Morten Messerschmidt
 svarer 
Pernille Rosenkrantz-Theil

Er der noget Danmark kan lære af Storbritanniens måde at arbejde med ufrivillig ensomhed blandt udsatte og ældre?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, Spørgsmål 223

Vil ministeren tilkendegive, om der er noget Danmark kan lære af Storbritanniens måde at arbejde med ufrivillig ensomhed blandt udsatte og ældre?

Svar fra fredag den 8. marts 2024

”Vil ministeren tilkendegive, om der er noget Danmark kan lære af Storbritanniens måde at arbejde med ufrivillig ensomhed blandt udsatte og ældre?” Svar:

connected society – A strategy for tackling loneliness” Det engelske arbejde mod ensomhed har været en vigtig del af afsættet for den danske strategi og handlingsplan mod ensomhed, der blev offentliggjort af Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed i juni 2023. I partnerskabet mod ensomhed er 115 aktører på tværs af sektorer og fagområdet gået sammen om en række anbefalinger til at nedbringe ensomhed bredt i samfundet på opdrag fra partierne bag aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet (SSA) 2022-2025.

Erfaringerne fra England afspejles på flere områder i partnerskabets strategi mod ensomhed. Den engelske indsats mod ensomhed kendetegnes bl.a. ved, at ensomhed anskues og håndteres som et strukturelt problem, der skal løses på tværs af sektorer og fagområder. Disse ambitioner er afspejlet i den danske strategi, der anbefaler at forebygge ensomhed på tværs af livsfaser og fremme samarbejde på tværs af sektorer og fagområder.

Det er også bl.a. med inspiration fra England, at der flere steder i landet arbejdes med brobygning til civilsamfundet gennem fx ’fællesskabsguides’, der kan bygge bro til tilbud og fællesskaber i frivillige foreninger mv. I forbindelse med lanceringen af den danske ensomhedsstrategi blev partierne bag SSA-aftalen enige om at udmønte midler til initiativer med fx fællesskabsguides for socialt udsatte borgere og ældre borgere.

I England er der en endvidere udbredt praksis for at arbejde med indsatser i lokalt afgrænsede områder, som involverer et samarbejde med flere aktører på tværs af sektorer. Fokus er her især på at styrke lokalsamfundet med afsæt i de 1 lokale borgeres egne ønsker og behov. Fokus kan fx være på at styrke rammerne for inklusion og deltagelse i fællesskaber.

I Danmark har man i flere år arbejdet med boligsociale indsatser i udsatte boligområder, herunder indsatser mod ensomhed. Endvidere afprøves forskellige lokalt afgrænsede indsatser, som bringer mange aktører fra den offentlige, frivillige og private sektor sammen for at styrke borgere i sårbare positioners deltagelse i frivillige fællesskaber. Bl.a. er der i forbindelse med SSA-aftalen 2022-2025 afsat midler til initiativet ”Flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber.” Endelig kan jeg oplyse, at det er med inspiration fra England, at der i forbindelse med arbejdet med ensomhedsstrategien er etableret et Tværpolitisk Netværk mod Ensomhed i Folketinget, der skal bidrage til den offentlige samtale om ensomhed og sætte fokus på ensomhed på tværs af forskellige områder.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00