Anne Valentina Berthelsen
 svarer 
Sophie Løhde

Er det i overensstemmelse med aftalen om de særlige pladser i psykiatrien, hvis Region Hovedstaden foretager en midlertidig reduktion på 12 pladser i op til et år?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundhedsudvalget, Spørgsmål 378

Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med aftalen om de særlige pladser i psykiatrien, hvis Region Hovedstaden foretager en midlertidig reduktion på 12 pladser i op til et år?

Svar fra fredag den 22. marts 2024

”Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med aftalen om de særlige pladser i psykiatrien, hvis Region Hovedstaden foretager en midlertidig reduktion på 12 pladser i op til et år?” Svar:

Jeg svarer samlet på SUU alm. del - spm. 378-381 i nærværende besvarelse.

Med aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2024 blev der opnået enighed om en omlægning pr. 1. juli 2024 af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling til et længerevarende tilbud forankret i den almene regionale psykiatri målrettet samme patientgruppe.

I ovennævnte aftaler var der enighed om, at de nuværende 114 særlige pladser på landsplan skulle omlægges til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri til samme målgruppe. Aftalerne fastlægger ikke en regional fordeling af de omlagte pladser. Jeg vil her gentage, at det er min forventning, at regionerne lever op til den indgåede aftale, og at regionerne tager højde for, at fordelingen af pladserne afspejler behovet i regionerne. Økonomien i aftalen tager højde for den aftalte kapacitet på landsplan.

Med omlægningen af de særlige pladser til et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri opretholdes det eksisterende tilbud både ift. indhold og kvalitet, mens rammerne herfor bortfalder. Dermed kan den samlede sengekapacitet i psykiatrien fremover udnyttes langt mere fleksibelt og effektivt. I den eksisterende ordning med de særlige pladser tilbydes en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred. Tilbuddet skal kunne forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter.

Den samlede indsats i tilbuddet skal desuden som i dag også ved omlægningen til et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri, bidrage til at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen. Det er op til regionerne, hvordan de tilrettelægger det kommende tilbud.

0:000:00