Marlene Harpsøe
 svarer 
Kaare Dybvad Bek

Vil ministeren oversende en oversigt, der viser, hvilke civilsamfundsorganisationer på udlændinge- og integrationsområdet, der modtager SSA-midler i dag?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Spørgsmål 442

Vil ministeren oversende en oversigt, der viser, hvilke civilsamfundsorganisationer på udlændinge- og integrationsområdet, der modtager SSA-midler i dag, men hvor bevillingen står til at udløbe ved årsskiftet samt i første halvdel af 2025, hvis de ikke forlænges på en kommende SSA-aftale?

Svar fra torsdag den 6. juni 2024

Til brug for besvarelsen har Udlændinge- og Integrationsministeriet indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

I 2024 har i alt fem indsatser drevet af civilsamfundsorganisationer, og hvor der er direkte tildeling, udløb på bevillinger afsat i forbindelse med aftaler om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Ministerområdet har ingen indsatser med bevillingsudløb medio 2025. De specifikke indsatser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1

0:000:00