Astrid Krag udpeger nye medlemmer og formand for Rådet for Socialt Udsatte

Vibe Klarup er blevet udpeget som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte. 

Vibe Klarup
Vibe Klarup (51) Formand, Rådet for Socialt Udsatte, Direktør, Hjem til Alle, medlem af Ytringsfrihedskommissionen og af Folkemødets bestyrelse, fhv. formand, Frivilligrådet
Astrid Krag
Astrid Krag (37) Social- og indenrigsminister (S), MF (S)
Majbrit Beran Berlau
Majbrit Beran Berlau (42) Næstformand, Fagbevæglsens Hovedorganisation, fhv. formand, Dansk Socialrådgiverforening, fhv. MF (EL)

Rådet for Socialt Udsatte har fået ny formand og medlemmer. Fremover skal Vibe Klarup stå i spidsen for udvalget.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er socialminister Astrid Krag (S), der har udpeget rådets nye formand og medlemmer, som for første gang også tæller tidligere anbragte.

"Det betyder noget for, hvordan vi forstår vores samfund, når de mest udsatte ikke kommer til orde. Derfor har vi brug for et nyt og stærkt råd for socialt udsatte, der kan kaste lys over ulighed og udsathed i hele Danmark, og hvor de udsatte selv får en stærkere stemme," siger Astrid Krag i pressemeddelelsen.

Rådet for Socialt Udsatte får i de kommende to år opgaven med at give deres bud på et nyt kommissorium for fremtidens råd, som skal erstatte det nuværende kommissorium, der har været gældende siden 2002.  

Som noget nyt skal der desuden nedsættes to paneler, som skal sikre, at rådet favner bredere. Et panel skal bestå af brugere og praktikere inden for de forskellige former for udsathed, mens det andet panel skal bestå af repræsentanter fra de lokale udsatteråd, der er nedsat af kommunerne.

Den nye formand for rådet, Vibe Klarup, forklarer i en pressemeddelelse fra Rådet for Socialt Udsatte, at rådet i den kommende tid især skal have fokus på at få brugererfaringer mere i spil end tidligere.

"Det bliver en væsentlig arbejdsopgave for det nye råd at sikre, at socialt udsattes erfaringsviden kommer til at vægte på linje med forskningen og de faglige eksperters viden på området, når vi som samfund udvikler nye velfærdspolitiske løsninger. Dem, vi taler om, skal tale selv," slutter Vibe Klarup.

Vibe Klarup er direktør i Hjem til Alle Alliancen og har desuden arbejdet med hjælp til voldsramte kvinder som direktør i Dannerhuset, bedre forhold for mennesker med psykiske lidelser som direktør for Psykiatrifonden samt styrkelse af det frivillige sociale arbejde som formand for Frivilligrådet.

Rådet for Socialt Udsatte er:

 • Vibe Klarup, direktør for Hjem til Alle alliancen (formand)
 • David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes Vilkår
 • Kira West, forstander for Reden København og formand for Region Hovedstadens udsatteråd
 • Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 • Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i Kirkens Korshær
 • Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af VæreSteder (LVS)
 • Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens socialsygeplejerskeordning
 • Christina Strauss, formand for SAND – de hjemløses landsorganisation
 • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. 

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal