Dødsfald: Fhv. formand for Østre Landsret Bent Otken (93)

Den tidligere retsformand i Østre Landsret, landsdommer Bent Otken, Rungsted Kyst, er død, 93 år gammel. Bisættelsen har fundet sted.

Redaktionen

Bent Otken blev født på Frederiksberg som søn af en bankbestyrer.

Han blev cand.jur. i 1954 og var så ansat i Justitsministeriet i årene 1955-66. Siden begyndte dommer-karrieren at folde sig ud, i det Bent Otken var byretsdommer i København 1966-76.

Efter et år som konstitueret landsdommer blev Bent Otken udnævnt af Østre Landsreet i 1977, hvor han var retsformand 1984-2000.

Bent Otken var sekretær for Justitsministeriets udvalg om udvidelse af Folketingets ombudsmands kompetence 1960 og gjorde en indsats som censor ved Københavns Universitets juridiske eksaminer 1973-93. Han var desuden medlem af Retsplejerådet 1996-98.

Nævnes skal også hans tillidshverv som formand for N Zahles Skole 1975-85. Han var tillige medlem af adskillige legatbestyrelser.

Bent Otken var Kommandør af Dannebrog.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00